Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie.  WZN - 02.

 

 

 

 

Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po

zgonie najemcy oraz wynajęcie: 

 a) lokalu dotychczas zajmowanego bez tytułu prawnego
 b) lokalu wynajmowanego dotychczas na czas oznaczony (gdy upłynął okres, na który zawarto umowę najmu)
 c) obecnie zajmowanego lokalu socjalnego (gdy dotychczasowa umowa najmu
    lokalu socjalnego zakończyła się)
 d) innego lokalu socjalnego lub lokalu na czas nieoznaczony (gdy dotychczasowa umowa najmu lokalu socjalnego zakończyła się)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego, także do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo, potwierdzony przez administratora budynku właściwego dla adresu, w którym wnioskodawca posiada stałe miejsce zameldowania (potwierdza dane o lokalu),
  • Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, druk także do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo,*
  • Oświadczenie o wysokości dochodów, druk także do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo*
  • Dowody osobiste wszystkich pełnoletnich osób – do wglądu,
  • Zaświadczenie wszystkich pełnoletnich osób o dochodach, wydane przez organy podatkowe za poprzedni rok podatkowy, a w przypadku osób powyżej 75 roku życia dokument potwierdzający wysokość świadczeń emerytalnych lub rentowych,*
  • Dokument potwierdzający otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego,*
  • Orzeczenie sądu, ugoda sądowa ustalające wysokość alimentów lub zaświadczenie o wypłacaniu świadczenia alimentacyjnego z Funduszu alimentacyjnego,*
  • Akt zgonu dotychczasowego najemcy lokalu oraz dokumenty wskazujące pokrewieństwo wnioskodawcy z dotychczasowym najemcą (w przypadku wniosków dotyczących uregulowania stanu prawnego po śmierci najemcy),
  • Zaświadczenie potwierdzające meldunek z okresu 10 lat przed złożeniem wniosku,
  • Inne dokumenty potwierdzające dane w złożonym wniosku.  

Uwaga: sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

*nie obowiązuje przy składaniu wniosku o potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po  zgonie  najemcy.

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie podlega opłacie skarbowej.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: czas oczekiwania na odpowiedź o sposobie rozpatrzenia wniosku do 1 miesiąca.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka. W przypadku wniosków dotyczących potwierdzenia wstąpienie w stosunek najmu lokalu, pismo.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo, tel. 24 367 15 96.

 

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Rozdysponowywania Nieruchomości

 

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

 

PODSTAWA PRAWNA:

- Art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zmianami).
- Art. 4, 20 i art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 ze zmianami).
- Uchwała nr 340/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock ze zmianami).

 

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 – 15.30, czwartek 8.30 – 17.30, piątek 8.30 – 15.30.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. WZN - 02.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 sierpnia 2020, godz. 11:56 -> historia zmian  (44)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 415

Stopka