Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

ZARZĄDZENIE Nr 3945/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 września 2005 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Komunikacja Miejska - Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306, z 2001 r, Nr 85. poz. 924, Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535, Nr 180, poz. 1759, z 2004 r. Nr 116, poz. 1207)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się miesięczne wynagradzanie brutto dla Prezesa Zarządu Spółki Komunikacja Miejska - Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pana Piotra Kamińskiego w wysokości 3,5 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia, o którym mowa powyżej powierza się Radzie Nadzorczej Spółki Komunikacja Miejska - Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3945/05 z dnia 12 września 2005r.
data publikacji: 
wtorek, 27 września 2005, godz. 12:27
ostatnia zmiana: 
wtorek, 27 września 2005, godz. 12:27 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 550

Stopka