Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Radna Miasta Płocka:                                                                          22.11.2018 r.
Daria Magdalena Domosławska

 


INTERPELACJA


Przedmiot, temat interpelacji:
Kompleksowy remont alei Spacerowej, wprowadzenie akcentów nawiązujących do najstarszej na świecie organizacji humanitarnej - Polskiego Czerwonego Krzyża oraz nadanie nazwy alei – aleja 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża lub aleja Polskiego Czerwonego Krzyża.


Uzasadnienie interpelacji:
Aleja Spacerowa stanowiąca przedłużenie alei Nowaka jest często uczęszczaną przez mieszkańców osiedla Stare Miasto i Tysiąclecia a także innych płocczan aleją, prowadzącą do kościoła św. Jana. Mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali potrzebę wymiany nawierzchni chodnika z uwagi na jej zły stan oraz konieczność utworzenia ścieżki rowerowej.
W roku 2019 Polski Czerwony Krzyż będzie obchodził swoje 100 lecie istnienia. W Płocku również od 1919 roku aktywnie działa Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża niosąc pomoc potrzebującym, propagując honorowe krwiodawstwo, pierwszą pomoc opiekując się osobami starszymi, chorymi  i niepełnosprawnymi.
Na prośbę Dyrekcji, Zarządu, Wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz mieszkańców Płocka proszę podjęcie działań i doprowadzenie do poprawy komfortu osób poruszających się po alei Spacerowej oraz  wprowadzenie akcentów czerwonokrzyskich .

Celem takiego postępowania byłaby poprawa komfortu pieszych i rowerzystów poruszających się aleją Spacerową poprzez przeprowadzenie kompleksowego remontu alei Spacerowej tj.
Wykonanie chodnika ( z kostki bezfazowej) oraz ścieżki rowerowej
Taka nawierzchnia ułatwia poruszanie się osobom, starszym, niepełnosprawnych, rodzicom, których dzieci korzystają z wózków, użytkownikom uto (urządzeń transportu osobistego) i innym pieszym.
W alei Spacerowej pożądana jest ścieżka rowerowa z uwagi na fakt rozwoju się sieć ścieżek rowerowych i systemu roweru miejskiego
Dokonanie nasadzeń (dobór roślinności przeprowadzony zostać powinien przez ogrodnika i uwzględniać specyficzne warunki panujące na wskazanym terenie tj. Nasłonecznienie, instalacje podziemne, sąsiedztwo pozostałości murów oraz dokonujące się na terenie miasta akty wandalizmu i kradzieży). Po wstępnej konsultacji z ogrodnikiem proponujemy posadzenie wzdłuż alei róży pomarszczonej odmiana hansa.
Ustawienie małej architektury:
- 8 szt. Ławek parkowych z oparciem na których umieszczone będą tabliczki z napisami lub napisy wkomponowane w ławkę:
A) ławka 1 – napis na tabliczce
Znak czerwonego krzyża oraz napis „Od 1919 roku wszędzie, dla wszystkich według 7 zasad:”
B) ławka 2 – napis na tabliczce
Znak PCK oraz napis  „Humanitaryzm”
C) ławeczka 3 – napis na tabliczce
Znak PCK „Neutralność”
D) ławeczka 4 – napis na tabliczce
Znak PCK oraz napis „Bezstronność”
E) ławeczka 5 – napis na tabliczce
Znak PCK oraz napis „Niezależność”
F) ławeczka 6 – napis na tabliczce
Znak PCK oraz napis „Dobrowolność”
G) ławeczka 7 – napis na tabliczce
Znak PCK oraz napis „Jedność”
H) ławeczka 8 – napis na tabliczce
Znak PCK oraz napis „Powszechność”
Śmietniczki - 4 szt.
Tablica z informacjami historycznymi o Polskim Czerwonym Krzyżu - 2 szt
Latarnie parkowe/uliczne – 8 szt
Dodatkowe małe elementy oświetlenia solarnego

Z uwagi na wysoki stopień zjawiska wandalizmu na terenie alei Spacerowej powinny zostać zamontowane kamera/kamery monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa.

Warto rozważyć  również nadanie nazwy alei  - aleja 100 - lecia Polskiego Czerwonego Krzyża lub aleja Polskiego Czerwonego Krzyża.
Przedstawione powyżej działania wpisują się w cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju Płocka do 2030 roku a dokładnie w :
3.1. Cel strategiczny: wzmacnianie aktywności społecznej płocczan
Główne zadania:
3.1.6. Wspieranie i aktywizacja płockich organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych oraz wsparcie i  promocja płockiego wolontariatu
3.2. Cel strategiczny: rozwój miejsc rekreacji i wykorzystanie potencjału turystycznego
Główne zadania:
3.2.3. Zwiększenie dostępności terenów zieleni oraz poprawa czystości w mieście
3.5. Cel strategiczny: rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta
Główne zadania:
3.5.4. Remonty i modernizacje zdegradowanej infrastruktury miejskiej

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża jest gotowy do podjęcia wszelkich rozmów i przyjęcia sugestii ze strony UMP w temacie remontu alei Spacerowej, gdyż wszystkim bardzo zależy aby długo oczekiwany przez mieszkańców remont alei doszedł do skutku.
Rocznica 100 - lecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża byłaby wspaniałym momentem aby spacerując po alei poznawać historię PCK.


Daria Magdalena Domosławska
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Daria Magdalena Domosławska / 2018-11-22 / 3
data publikacji: 
piątek, 23 listopada 2018, godz. 10:45
ostatnia zmiana: 
piątek, 23 listopada 2018, godz. 10:45 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
66 491 050

Stopka