Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym.  REG -11.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2).

WYMAGANE  DOKUMENTY:
1. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy oraz zatrudnieni przez niego kierowcy spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4)  ustawy o transporcie drogowym,
2. wykaz pojazdów*

* - dotyczy również zespołu pojazdów oraz pojazdów specjalnych

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata - za wydanie  w/w zaświadczenia:
- na czas nieokreślony: 500 zł
- za każdy wypis po: 100 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka, Al. Piłsudskiego 6 lub na konto Bank, PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  7 dni  od złożenia kompletu dokumentów

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie zaświadczenia  oraz wypisów z w/w zaświadczenia na formularzach urzędowych.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

Uwagi:
Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne wydaje się osobno na każdy rodzaj i zakres wykonywanych przewozów. Zaświadczenie na międzynarodowy przewóz drogowy uprawnia również do wykonywania przewozów na terenie kraju, zgodnie z rodzajem przewozów w nim określonych i jest wydawane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, 00-838 Warszawa ul. Prosta 69, tel. (22) 572-97-17.

Zaświadczenia o niekaralności wydaje:

  • Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Płocku, Pl. Narutowicza 4, pok. 3, tel. 24 269-72-81 lub
  • Ministerstwo Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny, Warszawa ul. Czerniakowska 100, tel. 71 748 96 00 lub online: https://ekrk.ms.gov.pl

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019 r. poz. 2140 ze zm.),

  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916 ze zm.),

  • Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014r.w sprawie wzoru zaswiaczenia na przewozy drogowe na potrzeby wlasne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz.U. z 2014 r., poz. 961).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
czwartek, 30 kwietnia 2020, godz. 09:52 -> historia zmian  (50)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 090

Stopka