Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie nr 1945/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 8 czerwca 2004 r.


w sprawie:  zatwierdzenia projektu planu remontów dla Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie rzeczowo - finansowym na 2004 rok w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. i Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2002 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2003 r.), Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt planu remontów dla Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie rzeczowo - finansowym na 2004 rok w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  TBS Spółka z o.o. i Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na kwotę 200.000,00 zł.  w/g załącznika nr 1.

§ 2

Źródło finansowania – Budżet Miasta Płocka 2004 rok Dział 700, rozdział 70095, § 4270, zadanie nr 04/WGM II/G.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1945/04 z dnia 08 czerwca 2004r.
data publikacji: 
wtorek, 15 czerwca 2004, godz. 11:00
ostatnia zmiana: 
wtorek, 15 czerwca 2004, godz. 11:00 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 603

Stopka