Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 924/11
ZARZĄDZENIE Nr 1004/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 września 2007r.

w sprawie: zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki RYNEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337) w związku z § 25 ust. 2 umowy Spółki RYNEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zarządza się, co następuje:


§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki RYNEX Spółka z o.o. przedstawiciela Miasta Płocka – Wspólnika Spółki Pana Alberta Pawła Kołodziejskiego, pełniącego w niej funkcję Sekretarza.

§ 2

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki RYNEX Spółka z o.o. przedstawiciela Miasta Płocka – Wspólnika Spółki Pana Jarosława Dołhun na Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1004/07 z dnia 11 września 2007r.
data publikacji: 
czwartek, 13 września 2007, godz. 11:55
ostatnia zmiana: 
czwartek, 13 września 2007, godz. 11:55 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 398

Stopka