Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 2378/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 września 2008r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym na czas określony lokalu użytkowego o powierzchni 62,04 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Kolegialnej 3

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128; Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974; Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz §1 Uchwały Nr 786/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27.09.2005 r. w sprawie zmian do Uchwały Nr 678/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dn. 22.03.2005 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu, postanawiam co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 62,04 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Kolegialnej 3 Pani Marii Bromke, Pani Agnieszce Bromke, Pani Annie Bromke prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Firma Bromke spółka cywilna” z siedzibą w Płocku na okres od 1.10.2008 r. do 30.11.2008 r.

§ 2
Ustalić stawkę za najem w/w lokalu w wysokości 12,33 zł/m2 netto + wskaźnik GUS.

§ 3
Upoważnić administratora do zawarcia umowy najmu zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dn. 19.09.2000 r.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds komunalnych.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2378/08 z dnia 16 września 2008r.
data publikacji: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13
ostatnia zmiana: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 393

Stopka