Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
ZARZĄDZENIE NR 641/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 maja 2007r.

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków (p.o.) kierownika Żłobka Miejskiego Nr 4 w Płocku Pani Joannie Agnieszce Pruchno.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327) w związku z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 14 poz. 89) – zarządzam co następuje:


§ 1

1.W związku z wygaśnięciem stosunku pracy dotychczasowemu kierownikowi żłobka powierzam z dniem 30 maja 2007r. pełnienie obowiązków (p.o.) kierownika Żłobka Miejskiego Nr 4 w Płocku Pani Joannie Agnieszce Pruchno.
2.Warunki pracy i płacy zostaną odrębnie określone w umowie o pracę zawartej z Panią Joanną Agnieszką Pruchno.
3.Pani Joanna Agnieszka Pruchno będzie pełnić swe obowiązki do czasu powołania kierownika Żłobka Miejskiego Nr 4 w Płocku bądź wcześniejszego zwolnienia jej z pełnienia obowiązków (p.o.) kierownika Żłobka Miejskiego Nr 4 w Płocku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskdrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 641/07 z dnia 23 maja 2007r.
data publikacji: 
czwartek, 31 maja 2007, godz. 10:58
ostatnia zmiana: 
czwartek, 31 maja 2007, godz. 10:58 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 581

Stopka