Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

ZARZĄDZENIE   NR 1996/04
Prezydenta    Miasta    Płocka
z dnia 23 czerwca 2004 roku


w sprawie: zmiany zarządzenia nr 1383/04 z dnia 11 lutego 2004 roku Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wykonania przez xxxxx adaptacji strychu w budynku przy ul. xxxx z przeznaczeniem na lokal mieszkalny.


            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku, zmiana Dz.U. Nr 23, poz.220  Dz.U. Nr 62, poz.558, Dz.U. Nr 113, poz.984, Dz.U. nr 153, poz. 1271 z 2002 roku i Dz. U. Nr 214, poz.1806 z 2003 roku) i na podstawie art. 4, 6 i art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie  praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  (Dz.U. Nr 71 poz.733 z 2001 roku, zmiana: Dz.U. Nr 168, poz. 1383 z 2002r., Dz.U.Nr 113, poz. 984 z 2002r., Dz.U. Nr 113, poz. 1069 z 2003 roku) oraz § 2 ust.1 pkt 10 uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka, (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 z dnia 15 czerwca 2002 roku, poz.3420), zarządzam co następuje:       

§ 1

Zmienić § 1 zarządzenia nr 1383/04 z dnia 11 lutego 2004 roku Prezydenta Miasta Płocka w ten sposób : wykreślić wyrazy “lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 57,70m2” i wpisać “lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 52,95m2”.       

§ 2

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

 


xxx - wyłączenie jawności: Biuro Obsługi Prezydenta Miastadrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1996/04 z dnia 23 czerwca 2004r.
data publikacji: 
poniedziałek, 28 czerwca 2004, godz. 09:32
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 28 czerwca 2004, godz. 09:32 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 617

Stopka