Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2018 - 2023

link Sesja VII - 25-04-2019

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał   plik: i/7, 4 KB plik: i/7, 4 KB

link 
Wyniki głosowań   plik: pdf, 23872 KB plik: pdf, 23872 KB

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

 

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 25 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 (czwartek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się VII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1) Otwarcie obrad VII Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Prezentacja dokonań płockich organizacji pozarządowych działających na rzecz autyzmu - kwiecień Światowym Miesiącem Wiedzy na Temat Autyzmu.
4) Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku w 2018 roku.
5) Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej – sprawozdanie za 2018 rok.
6) Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Miasta Płocka z 28.03.2019 roku.
7) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039 (druk nr 145),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019 (druk nr 146),
3. wskazania dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku (druk nr 124),
4. zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku (druk nr 125),
5. wskazania dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego (druk nr 126),
6. likwidacji publicznej szkoły policealnej, wchodzącej w skład ZSB (druk nr 127),
7. likwidacji publicznej szkoły policealnej, wchodzącej w skład ZST (druk nr 128),
8. zmiany uchwały Nr 51/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 129),
9. wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy-Miasto Płock oraz określenia sezonu kąpielowego (druk nr 130),
10. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej (obr. 3) (druk nr 131),
11. zmiany Uchwały Nr 111/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 132),
12. zmiany Uchwały Nr 113/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. przyznającej dotacje na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków (druk nr 135),
13. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w Płocku (druk nr 133),
14. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Swojska-Nowickiego” (druk nr 147),
15. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2018 rok (druk nr 134),
16. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk nr 136),
17. określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka (druk nr 137),
18. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2019-2021” (druk nr 138),
19. określenia kryteriów organu prowadzącego, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Płockiej, określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, a także przyznania kryteriom branym pod uwagę w rekrutacji określonej liczby punktów (druk nr 139),
20. nadania statutu Izbie Wytrzeźwień w Płocku (druk nr 140),
21. nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku (druk nr 141),
22. delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Sportu (druk 142),
23. przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2018 rok” (druk nr 143),
24. przyjęcia „Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Płocku na lata 2019–2020” (druk nr 144),
25. skargi Pani Beaty Lisickiej z dnia 12 grudnia 2018 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku (druk nr 123).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
8) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10) Interpelacje i zapytania radnych.
11) Odpowiedzi na interpelacje.
12) Sprawy różne.
13) Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja VII - 25-04-2019
data publikacji: 
czwartek, 18 kwietnia 2019, godz. 10:27
ostatnia zmiana: 
czwartek, 18 kwietnia 2019, godz. 13:31 -> historia zmian  (3)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 966

Stopka