Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 3991/09

Zarządzenie  Nr 4421/10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 05 marca 2010 roku

w sprawie wynajęcia  lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku przy ul. Misjonarskiej 5 w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, ze zmianą: Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2003 Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r., Nr 116 poz. 1203, Dz.U. Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r.  Nr 48 poz. 327, Dz.U. Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 i Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. Z 2009 r. Nr 52, poz. 420)  i  na podstawie §  2 ust. 7 i 8, § 5  uchwały Rady Miasta Płocka Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka  (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 z dnia 15 czerwca 2002 roku, poz 3420, zmieniona uchwałą Nr 833/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 271 poz. 9109 z dnia 11 grudnia 2005 r. oraz uchwałą  Nr 1009/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 231 z dnia 15 listopada 2006 r. poz. 8550, uchwałą Nr 205/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23 października 2007 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 247 z dnia 01 grudnia 2007 r. poz. 7247 i uchwałą Nr 356/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 126 z dnia 27 lipca 2008 r, poz. 4406 ), w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 26 lutego 2008 r. sygn. akt IC 538/07, zarządza się co następuje:

§ 1
Uchylić Zarządzenie Nr 3991/2009 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 03 grudnia 2009 roku w sprawie skierowania Tadeusza Nowakowskiego, Małgorzaty Nowakowskiej i Anny Nowakowskiej do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr 302  położonego w budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku.
§ 2       
Mieszkanie nr 9 położone w budynku przy ul. Misjonarskiej 5 w Płocku przeznaczyć na wynajem jako lokal socjalny.
§ 3
Skierować Tadeusza Nowakowskiego, Małgorzatę Nowakowską i Annę Nowakowską do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr 9 położonego w budynku przy ul. Misjonarskiej 5 w Płocku, składającego się jednego pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 28,80 m2.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.
§ 5
Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 4421/10 z dnia 05 marca 2010r.
data publikacji: 
wtorek, 09 marca 2010, godz. 14:49
ostatnia zmiana: 
wtorek, 09 marca 2010, godz. 14:49 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Wioletta Jankowska
ilość wyświetleń: 
66 490 639

Stopka