Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1372/12
Zarządzenie Nr 1605/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 lutego 2008r.

w sprawie: zamiany lokali mieszkalnych, nr 7A w budynku przy ul.Rybaki 7 i nr 11 w budynku przy ul. Mostowej 3 na lokal mieszkalny nr 28 w budynku przy ul. Sienkiewicza 9 w Płocku.
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. Nr. 142, poz. 1591 z 2001r., zmiana: Dz. U. Nr 23, poz.220 z 2002r. Dz.U. Nr 62, poz. 558 z 2002r. Dz.U. Nr 113, poz.984 z 2002r. Dz.U.Nr.214 poz.1806 z 2002r. Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 2003r.Dz.U.Nr 162, poz. 1568 z 2003r. Dz.U.Nr 153, poz. 1271 z 2002r. Dz.U.Nr 102, poz. 1055 z 2004r.Dz.U.Nr. 116, poz1203 z 2004r. Dz.U.Nr. 172, poz 1441 z 2005r. Dz.U.Nr. 17, poz.128 z 2006r.,Dz.U.Nr. 48, poz.327 z 2007r.) oraz § 2 ust.1, pkt 4 uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156, poz. 3420 z dnia 15 czerwca 2002r.zmieniona uchwałą Nr 833/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005r.ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 271, poz. 9109 z dnia 11 grudnia 2005r.) zmieniona uchwałą Nr 1009/XLVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 231, poz 8550 z dnia 15 listopada 2006r.) zarządza się co następuje :

§ 1

Wyraża się zgodę na skierowanie Danuty Wróblewskiej do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 28 w budynku przy ul. Sienkiewicza 9, składającego się z dwóch pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 46,41 m2 , z tytułu zamiany lokali mieszkalnych, nr 7A w budynku przy ul. Rybaki 7 i nr 11w budynku przy ul. Mostowej 3 w Płocku.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1605/08 z dnia 11 lutego 2008r.
data publikacji: 
wtorek, 12 lutego 2008, godz. 12:14
ostatnia zmiana: 
wtorek, 12 lutego 2008, godz. 12:14 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 571

Stopka