Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie nr 4010/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 września 2005 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 3330/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2005 r.  w sprawie ustalenia ogólnych zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce uczniom szkół prowadzonych przez miasto Płock oraz podziału środków przewidzianych na ten cel w budżecie miasta między szkoły.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759), w związku z art. 90g ust. 10 i 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 i z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 1091) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam nową treść załączników nr 1 i nr 2 do zarządzenie nr 3330/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia ogólnych zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce uczniom szkół prowadzonych przez miasto Płock oraz podziału środków przewidzianych na ten cel w budżecie miasta między szkoły w brzmieniu określonym załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 4010/05 z dnia 30 września 2005r.
data publikacji: 
wtorek, 04 października 2005, godz. 12:07
ostatnia zmiana: 
wtorek, 04 października 2005, godz. 12:07 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 535

Stopka