Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

ZARZĄDZENIE NR 3915/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 02 września 2005 roku

w sprawie: wynajęcia lokalu socjalnego  nr 6 w budynku przy ulicy Otolińskiej 23 w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku, ze zm.: Dz.U. Nr 23, poz.220  Dz.U. Nr 62, poz.558, Dz.U. Nr 113, poz.984, Dz.U. Nr 153, poz. 127 , Dz.U. Nr 214, poz.1806 z 2002r. i Dz. U. Nr 80, poz.717 z 2003r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003r., Dz. U. Nr 102, poz.1055 z 2004r. Dz. U. Nr 116, poz. 1203 z 2004r.) oraz § 2 ust.1 pkt 14 uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka, (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 z dnia 15 czerwca 2002 roku, poz.3420), zarządza się co następuje:       

§ 1

Wyrazić zgodę na skierowanie Anny Tudeli do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr 6 przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku, składającego się z jednego pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 43,31m2, mieszkalnej 26,11m2.

§ 2

Wykonanie  Zarządzenia  powierza  się  Zastępcy  Prezydenta  Miasta  Płocka ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3915/05 z dnia 02 września 2005r.
data publikacji: 
czwartek, 08 września 2005, godz. 09:55
ostatnia zmiana: 
czwartek, 08 września 2005, godz. 09:55 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 540

Stopka