Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka  informuje, że posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. o godzinie 16.00 w AULI Urzędu Miasta Płocka, I piętro, pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z 26.05.2020r.
3. Informacja o rozstrzygniętych zamówieniach publicznych w Urzędzie Miasta Płocka.
4. Realizacja Porozumienia Miasta Płocka z GDDKiA w zakresie budowy II nitki ul. Wyszogrodzkiej.
5. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta w następujących sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2047, 
b) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020,
c) przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności” w Płocku (druk nr 378),
d) w sprawie wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie (druk nr 377),
e) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (druk nr 379),
f) wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie (druk nr 377).     
6. Omówienie korespondencji. 
7. Sprawy różne i organizacyjne.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Komisji Inwestycji, Rozwoju i
Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka       
(-) Tomasz Maliszewski

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka informuje, że posiedzenie komisji odbędzie się 24 czerwca 2020 roku (środa) o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka (AULA), pl. Stary Rynek 1.

Transmisja obrad dostępna będzie online na stronie www.plock.eu w zakładce „transmisja z sesji Rady Miasta Płocka”.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej
z 27 maja 2020 roku.
3. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy-Miasto Płock w latach 2015-2019.
4. Środki zewnętrzne na realizację działań inwestycyjnych w Płocku w latach 2018-2020.
5. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2047 (druk nr 382),
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020 (druk nr 383),
3) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 379),
4) zmiany uchwały Nr 51/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 373),
5) ustalenia Regulaminu Cmentarza komunalnego w Płocku (druk nr 374),
6) wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka (druk nr 376A),
7) wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie (druk nr 377),
8) przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności w Płocku” (druk nr 378),
9) zmiany uchwały nr 375/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz nadania regulaminu przyznawania nagrody, zmienionej uchwałami: nr 872/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014 r. i nr 829/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. (druk nr 380),
10) zmiany uchwały nr 966/XLVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zmienionej uchwałami: nr 684/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 r. oraz nr 107/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. (druk nr 381).
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Skarbu, Budżetu
i Gospodarki Finansowej
/-/ Małgorzata Struzik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka informuje, że posiedzenie Komisji odbędzie się 22 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 15.30, pl. Stary Rynek 1 (AULA).

Transmisja obrad dostępna będzie online na stronie www.plock.eu w zakładce „transmisja z sesji Rady Miasta Płocka”.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej z 25 maja 2020 roku.
3. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy-Miasto Płock w latach 2015-2019.
4. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2047,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020,
3) ustalenia Regulaminu Cmentarza komunalnego w Płocku (druk nr 374),
4) wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka (druk nr 376),
5) wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie (druk nr 377),
6) przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności w Płocku” (druk nr 378).
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Gospodarki Komunalnej
/-/ Anna Derlukiewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka informuje, że posiedzenie Komisji, które odbędzie się 18 czerwca 2020 roku (czwartek) o godz. 15.30 (Aula)  w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

Dostępna transmisja on-line na plock.eu pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCJ0qvHlzOSAOGnKrst7ipcw

1. Przyjęcie porządku.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z 21 maja 2020 roku.
3. Zapoznanie się ze stanem przygotowań wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych w okresie wakacji.
4. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020 -2047,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2020 rok,
3) zmiany uchwały Nr 51/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (druk nr 373)
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji
Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej   
/-/ Daria Domosławska

----------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka informuje, że posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 r. (wtorek) o godzinie 15.30 w AULI Urzędu Miasta Płocka, I piętro, pl. Stary Rynek 1.

Dostępna transmisja on-line na plock.eu pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCJ0qvHlzOSAOGnKrst7ipcw

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 19 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka z 19.05.2020 r.
3. Opiniowanie projektu uchwały na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13.05.2020 r. na Prezydenta Miasta Płocka.
4. Petycja z dnia 31.05.2020 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka elektronicznie w dniu 31.05.2020 r.) dotycząca zmiany przepisów prawa miejscowego.
5. Omówienie korespondencji.
6. Sprawy różne i organizacyjne.
7. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kominek

----------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka zaprasza na  posiedzenie, które odbędzie się 17 czerwca 2020 roku (środa) o godz. 15.30 (Aula) w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1   


Dostępna transmisja on-line na plock.eu pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCJ0qvHlzOSAOGnKrst7ipcw

1. Przyjęcie porządku.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z 20 maja 2020 roku.
3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020 -2047,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2020 rok,
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji  Kultury, Sportu i Turystyki
/-/ Iwona Krajewska

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Obwieszczenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta
data publikacji: 
wtorek, 12 lipca 2005, godz. 12:43
ostatnia zmiana: 
czwartek, 18 czerwca 2020, godz. 09:33 -> historia zmian  (1204)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 491 886

Stopka