Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE  

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 24 września 2019 r. o godzinie 15.30 w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 (Aula).

Porządek obrad :
1. I Część posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z 27.08.2019 r.
3.  Informacja na temat realizacji budowy sieci gazowniczej na terenie lewobrzeżnej części miasta - opracowanie płockiego korzystnego dla mieszkańców programu dofinansowania zakupu kotłów  gazowych c.o.
4. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.
5.  Sprawozdanie z realizacji zwycięskich inwestycji z Budżetu Obywatelskiego Płocka.
6. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta w następujących sprawach:  
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039,
b) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2019 rok.   
7. Omówienie korespondencji.
8. Sprawy różne i organizacyjne.

II Część posiedzenia – wyjazdowe.
9. II Część posiedzenia – wyjazdowe. Podsumowanie działań inwestycyjnych na lewym brzegu Wisły zaplanowanych na 2019 rok uwzględniając modernizację nawierzchni mostu.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Komisji Inwestycji, Rozwoju i
Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka        
(-) Tomasz Maliszewski

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 23 września 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15.30, pl. StaryRynek 1 (sala nr 206) z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej z 26 sierpnia 2019 roku.
3. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.
4. Porównanie windykacji zadłużenia lokatorów mieszkań socjalnych i komunalnych w latach 2017-2018.
5. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019,
3) zmiany Uchwały Nr 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, zmienionej Uchwałą Nr 401/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. oraz Uchwałą Nr 783/XLVIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 r. (druk nr 198),
4) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. św. Wojciecha (druk nr 201),
5) wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Urodzajnej (druk nr 202),
6) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Kobiałka (obr. 3) (druk nr 203).
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Gospodarki Komunalnej
/-/ Anna Derlukiewicz

------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 19 września 2019 roku (czwartek) o godz. 15.30 (sala nr 206)  w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z 22 sierpnia 2019 roku.
3.Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I- półrocze 2019 roku.
4. Informacja nt. Funkcjonowania PZOZ Sp. z o.o. w Płocku – omówienie wyników finansowych za 2018 rok.
5. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019 -2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2019 rok,
3) w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka – druk nr 199,
4) w sprawie zmiany uchwały nr 100/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok
2019 – druk nr 200,
5) w sprawie nadania imienia VII Liceum Ogólnokształcącemu, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół nr 5 w Płocku – druk nr 204,
6) w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Płock – druk nr 205.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji
Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej   
/-/ Daria Domosławsk

 

----------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 18 września 2019 roku (środa) o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Płocka (sala nr 206), pl. Stary Rynek 1

Z następującym porządkiem obrad:
1. Przyjęcie porządku.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z 21 sierpnia 2019 roku.
3. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I- półrocze 2019 roku.
4. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019 -2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2019 rok,
3) nadania nazwy amfiteatrowi płockiemu – druk nr 206.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca
Komisji  Kultury, Sportu i Turystyki
/-/ Iwona Krajewska

----------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 17 września 2019 r. (wtorek) o godzinie 15.30 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka, II piętro, pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 10 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka z 20.08.2019 r.
3. Rozpatrzenie skargi Pana Marcina Zimnego z dnia 5.07.2019 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka w dniu 5.07.2019 r.) przekazanej przez Prezydenta Miasta Płocka na Dyrektor Żłobka Nr 1 w Płocku – kontynuacja.
4. Omówienie korespondencji.
5. Sprawy różne i organizacyjne.
6. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Płocka

/-/ Tomasz Kominek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 16 września 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka, II piętro, pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z 06.06.2019 r.
3. Przyjęcie protokołu nr 12 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z 19.08.2019 r.
4. Omówienie wyników finansowych spółki komunalnej za 2018 rok: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miasta Płocka za I półrocze 2019 roku.
6. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.
7. Omówienie korespondencji.
8. Sprawy różne i organizacyjne.
9. Zakończenie posiedzenia.


Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Płocka

/-/ Marta Krasuska

-------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Wiceprzewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 28 sierpnia 2019 roku (środa) o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka (sala nr 206), pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miasta Płocka z 6 czerwca 2019 roku.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej z 26 czerwca 2019 roku.
4. Perspektywy budowy nowej linii kolejowej łączącej Płock z Warszawą (w dwóch wariantach: przez CPK i przez Modlin).
5. Informacja nt. funkcjonowania spółek sportowych SPR Wisła Płock S.A. i Wisła Płock S.A. w sezonie sportowym 2018/2019. Plany, cele i założenia na sezon 2019/2020.
6. Informacja o przygotowaniu szkół i placówek do nowego roku szkolnego – przeprowadzone prace remontowe, wydatki inwestycyjne, zakupy.
7. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039 (druk nr 194),
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019 (druk nr 195),
3) dostosowania nazwy publicznej szkoły policealnej (druk nr 184),
4) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze miasta Płocka (druk nr 185),
5) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej przy ul. Wyszogrodzkiej (obr. 6 „Gulczewo-Kolonia”, Gmina Słupno) (druk nr 186),
6) zmiany uchwały Nr 109/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Płock w roku 2019” (druk nr 187),
7) uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie koniecznej wycinki drzew na działce 3188/76 obr. 1 wchodzącej w skład Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Rosicy (druk nr 188),
8) ustanowienia 12 sztuk drzew pomnikami przyrody (druk nr 189),
9) zaliczenia do kategorii dróg gminnych: ulicy łączącej ul. 3-go Maja z Al. Jachowicza oraz sięgacza ulicy Górnej (druk nr 190),
10) zmiany Uchwały Nr 442/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji pod nazwą Płocki Program Rewitalizacji (druk nr 191),
11) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Starostwu Powiatowemu w Płocku zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Słubice – Płock (druk nr 192),
12) wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Poszerzamy horyzonty – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych”, numer projektu: RPMA.10.01.01-14-b847/18 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (druk nr 196).
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.

Wiceprzewodnicząca
Komisji Skarbu, Budżetu
i Gospodarki Finansowej
/-/ Małgorzata Struzik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OBWIESZCZENIE  

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 r. o godzinie 15.30 w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1,  (sala 206).

Porządek obrad:

I Część posiedzenia
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Płocka z  06.06.2019r.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z 25.06.2019 r.
4. Informacja dotycząca dojazdu do budynków zlokalizowanych przy u. Żyznej (m.in. budynki o nr 21b, 21c, 41, 43, 45, 47).
5. Współpraca Miasta z firmą Fortum w zakresie rozbudowy sieci ciepłowniczej. (W tym: możliwości,  plany, ograniczanie niskiej emisji, dofinansowanie zewnętrzne).
6. Perspektywy budowy nowej linii kolejowej łączącej Płock z Warszawą (w dwóch wariantach: przez  CPK i przez Modlin).
7. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta w następujących sprawach: 
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039,
b) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2019 rok.
c) uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie koniecznej wycinki  drzew  na działce 3188/76  obr. 1 wchodzącej w skład  Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Rosicy (druk nr 188).
 d) zmiany Uchwały Nr 442/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie  przyjęcia gminnego programu rewitalizacji pod nazwą Płocki Program Rewitalizacji (druk nr 191).
 8. Omówienie korespondencji.
 9. Sprawy różne i organizacyjne.

II Część posiedzenia – wyjazdowe.
10. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych na osiedlu Wyszogrodzka, potrzeby inwestycyjne  na lata 2019-2023r.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Komisji Inwestycji, Rozwoju i
Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka        
(-) Tomasz Maliszewski

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 26 sierpnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15.30, pl. StaryRynek 1 (sala nr 206) z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miasta Płocka z 6 czerwca 2019 roku.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej z 24 czerwca 2019 roku.
4. Sytuacja formalno-prawna (w tym własnościowa) oraz perspektywy renowacji zaniedbanych kamienic na Starym Mieście, ze szczególnym uwzględnieniem kwartału ulic Stary Rynek – Bielska – Sienkiewicza – 1 Maja – Kościuszki – Grodzka (kontynuacja).
5. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019,
3) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej przy ul. Wyszogrodzkiej (obr. 6 „Gulczewo-Kolonia”, Gmina Słupno) (druk nr 186),
4) zmiany uchwały Nr 109/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Płock w roku 2019” (druk nr 187),
5) uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie koniecznej wycinki drzew na działce 3188/76 obr. 1 wchodzącej w skład Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Rosicy (druk nr 188),
6) ustanowienia 12 sztuk drzew pomnikami przyrody (druk nr 189),
7) zaliczenia do kategorii dróg gminnych: ulicy łączącej ul. 3-go Maja z Al. Jachowicza oraz sięgacza ulicy Górnej (druk nr 190),
8) zmiany Uchwały Nr 442/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji pod nazwą Płocki Program Rewitalizacji (druk nr 191),
9) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Starostwu Powiatowemu w Płocku zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Słubice – Płock (druk nr 192).
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Gospodarki Komunalnej
/-/ Anna Derlukiewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 22 sierpnia 2019 roku (czwartek) o godz. 15.30 (sala nr 206)  w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku.
2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miasta Płocka z 6 czerwca 2019 roku.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z 27 czerwca 2019 roku.
4. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019 -2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2019 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej  
/-/ Daria Domosławska

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 21 sierpnia 2019 roku (środa):
- I część o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Płocka (sala nr 206), pl. Stary Rynek 1
- II część około godz. 15.30 posiedzenie wyjazdowe – Wisła Płock S.A., ul. Łukasiewicza 34,
z następującym porządkiem obrad:

I CZĘŚĆ
1. Przyjęcie porządku.
2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miasta Płocka z 6 czerwca 2019 roku.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z 19 czerwca 2019 roku.
4. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019 -2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2019 rok.
5. Sprawy różne.


II CZĘŚĆ
6. Informacja nt. funkcjonowania spółek sportowych SPR Wisła Płock S.A. i Wisła Płock S.A w sezonie sportowym 2018/2019. Plany, cele i założenia na sezon 2019/2020 – posiedzenie wyjazdowe.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji  Kultury, Sportu i Turystyki
/-/ Iwona Krajewska

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 15.30 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka, II piętro, pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 8 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka z 21.05.2019 r.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miasta Płocka z 6.06.2019 r.
4. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w sprawie:
1) skargi Pani Magdaleny Charzewskiej z dnia 03.04.2019 r. przekazanej przez Prezydenta Miasta Płocka na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 w Płocku.
2) skargi Pana Jarosława Żurawskiego z dnia 23.03.2019 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka w dniu 26.04.2019 r.) przesłanej przez Starostę Płockiego przy piśmie AW-071-20/SR/2019 z dnia 24.04.2019 r. na Miejski Urząd Pracy w Płocku.
3) odwołania z funkcji ławnika.
5. Rozpatrzenie skargi Pana Marcina Zimnego z dnia 5.07.2019 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka w dniu 5.07.2019 r.) przekazanej przez Prezydenta Miasta Płocka na Dyrektor Żłobka Nr 1 w Płocku.
6. Omówienie korespondencji.
7. Sprawy różne i organizacyjne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kominek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka zapraszają na wspólne posiedzenie Komisji, które odbędzie się 19 sierpnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15.30, pl. Stary Rynek 1 /aula/ z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 maja 2019 roku.
3. Przyjęcie przez Komisję Rewizyjną protokołu ze wspólnego posiedzenia stałych komisji z 6 czerwca 2019 roku.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 czerwca 2019 roku.
5. Omówienie wyników finansowych spółek komunalnych za 2018 rok:
a) Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.
b) Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
c) Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.
d) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
e) Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
f) Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o.
g) Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A.
h) Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
i) Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.
j) RYNEX Sp. z o.o.
k) Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock S.A.
l) SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ł) Wisła Płock S.A.
m) Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
/-/ Marta Krasuska

Wiceprzewodnicząca
Komisji Skarbu, Budżetu
i Gospodarki Finansowej
/-/ Małgorzata Struzik

-----------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Wiceprzewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 26 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka (sala nr 206), pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej z 29 maja 2019 roku.
3. Sprawozdanie z działań podejmowanych w 2018 r. w ramach realizacji „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Płock w latach 2015-2019”.
4. Zapoznanie się ze stanem przygotowań wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych w okresie wakacji.
5. Środki zewnętrzne na realizację działań inwestycyjnych w Płocku w latach 2014-2019.
6. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019,
3) likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Płocku – Jednostki Budżetowej (druk nr 167),
4) wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka (druk nr 170),
5) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock i określenia ich obwodów (druk nr 171).
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.


Wiceprzewodnicząca
Komisji Skarbu, Budżetu
i Gospodarki Finansowej
/-/ Małgorzata Struzik

------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 27 czerwca  2019 roku (czwartek) o godz. 9.00 (s-206) w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1.

Porządek  posiedzenia:
1. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
2. Zapoznanie się ze stanem przygotowań wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych w okresie wakacji.
3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2019 – 2039,      
2) zmieniająca Uchwałę  Budżetową  Miasta  Płocka  na  2019 rok, 
3) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock i określenia ich obwodów (druk nr 171),
4) likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 w Płocku -Jednostki Budżetowej (druk nr 167).
4 .Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 23.05.2019 r.
5. Omówienie  korespondencji.
6. Sprawy  różne.
7. Zamknięcie  posiedzenia.

Przewodnicząca  Komisji
Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Płocka
/-/ Daria Domosławska 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 24 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15.30, pl. Stary Rynek 1 (AULA) z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej z 27 maja 2019 roku.
3. Obliczanie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Płocku przy zastosowaniu metody od osoby oraz od gospodarstwa domowego, a także stawek opłat za pojemnik dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie miasta – opracowanie firmy Refunda.
4. Sprawozdanie z działań podejmowanych w 2018 r. w ramach realizacji „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Płock w latach 2015-2019”.
5. Realizacja Programu Zazieleniania Miasta Płocka. Planowane nowe tereny zielone w najbliższych latach.
6. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039,
2)    zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019,
3)    wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka (druk nr 170).
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Gospodarki Komunalnej
/-/ Anna Derlukiewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. (środa) o godzinie 15.30 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka, II piętro, pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Płock na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego – udział miasta Płocka w stowarzyszeniu EUROB.
3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019 – 2039.
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2019 rok.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia  22.05.2019 r.
5. Omówienie korespondencji.
6. Sprawy różne i organizacyjne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miasta Płocka
/-/ Iwona Krajewska

------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka, II piętro, pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Kontrola efektywności wydatkowania środków przyznanych dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z budżetu Miasta w 2018 roku – kontynuacja.
3. Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2018 roku przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego oraz o kontrolach zewnętrznych – kontynuacja.
4. Omówienie korespondencji.
5. Sprawy różne i organizacyjne.
6. Zakończenie posiedzenia.


Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Płocka

/-/ Marta Krasuska


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. (wtorek) o godzinie 15.30 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka, II piętro, pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 8 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka z 21.05.2019 r.
3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w sprawie:
1) skargi Pani Magdaleny Charzewskiej z dnia 03.04.2019 r. przekazanej przez Prezydenta Miasta Płocka na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 w Płocku.
2) odwołania z funkcji ławnika.
4. Rozpatrzenie skargi Pana Jarosława Żurawskiego  z dnia 23.03.2019 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka w dniu 26.04.2019 r.) przesłanej przez Starostę Płockiego przy piśmie AW-071-20/SR/2019 z dnia 24.04.2019 r. na Miejski Urząd Pracy w Płocku – kontynuacja.
5. Omówienie korespondencji.
6. Sprawy różne i organizacyjne.
7. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Płocka

/-/ Tomasz Kominek

----------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019 r. (czwartek) w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, AULA, I piętro, po zakończeniu wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miasta Płocka z następującym porządkiem obrad:

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Opracowanie i zatwierdzenie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2018 rok.
3. Sprawy różne i organizacyjne.
4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Płocka
/-/ Marta Krasuska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej; Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej; Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta; Komisji Gospodarki Komunalnej; Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka zapraszają na wspólne posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019 r. (czwartek) o godzinie 16.00 w auli Urzędu Miasta Płocka, I piętro, pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy-Miasto Płock wraz ze  sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2018 rok, z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia Gminy-Miasto Płock (wydanie opinii przez poszczególne Komisje Rady Miasta Płocka).
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu o stanie gminy.
4. Omówienie projektów uchwał w następujących sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy-Miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2018 rok (druk nr 165).
2) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2018 rok (druk nr 166).
3) udzielenia Prezydentowi Miasta Płocka wotum zaufania (druk nr 164).
5. Omówienie korespondencji.
6. Sprawy różne i organizacyjne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Płocka
/-/ Marta Krasuska

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kominek

Przewodnicząca
Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej
Rady Miasta Płocka
/-/ Joanna Olejnik

Przewodnicząca
Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Płocka
/-/ Daria Domosławska

Przewodniczący
Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Maliszewski

Przewodnicząca
Komisji Gospodarki Komunalnej
Rady Miasta Płocka
/-/ Anna Derlukiewicz

Przewodnicząca
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miasta Płocka
/-/ Iwona Krajewska

-----------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący doraźnej  Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 30 maja  2019 roku (czwartek) o godz. 9.30 budynek B (p.120 I-piętro) w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1

Porządek  posiedzenia:
1.Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
2.Komunalizacja  nieruchomości.
3.Zamkniecie  posiedzenia.

Przewodniczący
doraźnej  Komisji Inwentaryzacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                        
/-/ Jacek Jasion

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Obwieszczenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta
data publikacji: 
wtorek, 12 lipca 2005, godz. 12:43
ostatnia zmiana: 
wtorek, 17 września 2019, godz. 14:46 -> historia zmian  (1132)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
56 233 489

Stopka