Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 4734/10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wyjazd delegacji Miasta Płocka do Darmstadt (Niemcy)

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009 r.: Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz.U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146) i § 11 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzeniem nr 2208/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka (ze zmianami)
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na wyjazd delegacji Miasta Płocka do Darmstadt (Niemcy) w dniach 11-13.06.2010 w następującym składzie:
1. Lech Latarski (Radny Miasta Płocka)
2. Tomasz Malowaniec (inspektor w Wydziale Promocji, Turystyki i Współpracy z ZagranicąUrzędu Miasta Płocka)


§ 2
Cel wyjazdu: udział w obchodach Weekendu Europejskiego


§ 3
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, Dział 750, Rozdział 75022, §3030, zadanie nr 01/BRM/G - różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz Dział 750, Rozdział 75075, § 4420, zadanie nr 01/WPZ/G - promocja miasta Płocka i współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)


§ 4
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Tomaszowi Kolczyńskiemu - Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju.


§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 


 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 4734/10 z dnia 28 maja 2010r.
data publikacji: 
wtorek, 08 czerwca 2010, godz. 14:04
ostatnia zmiana: 
wtorek, 08 czerwca 2010, godz. 14:04 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Wioletta Jankowska
ilość wyświetleń: 
66 490 520

Stopka