Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. WSP - 20.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów

(druki dostępne w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6,7).

WYMAGANE  DOKUMENTY:
1. dokumenty potwierdzające następstwo prawne (umowa sprzedaży, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia)  - w przypadku niezgodności stanu faktycznego z zapisami w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem.
2. zezwolenie ministra właściwego ds. wewnętrznych na nabycie nieruchomości/udziału w nieruchomości – w przypadku gdy właścicielem lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na cele użytkowe lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest cudzoziemiec spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
3. aktualny  odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - dot.osób prawnych (oryginał lub odpis dokumentu) .
4. dowód  uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia .
5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (jeśli są ustanowione).
 
WYSOKOŚĆ OPŁATY:
- 50 zł  - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu
- 17 zł - opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (jeśli są ustanowione)

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka – I piętro, wejście od  ul. Zduńskiej 3 lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Płocka  prowadzony przez PKO BP SA II Oddział w Płocku, nr konta 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
- 4 miesiące -  od dnia złożenia wniosku .
-  30 dni - od dnia złożenia wniosku uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
• Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów  - jeśli zachodzą ustawowe przesłanki,
• Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia - w przypadku braku przesłanek ustawowych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr  6,7.

MIEJSCE ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Doręczenie na adres wskazany w Ewidencji Gruntów i Budynków Urzędu Miasta Płocka lub na adres, na który przed dniem przekształcenia doręczana była korespondencja dot. użytkowania wieczystego  lub na adres wskazany przez wnioskodawcę/ów.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Mienia Skarbu Państwa.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 20  lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej .

GODZINY PRACY URZĘDU: od poniedziałku do środy 7.30-15.30, czwartek  8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 


 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. WSP - 20.
data publikacji: 
poniedziałek, 07 stycznia 2019, godz. 14:33
ostatnia zmiana: 
piątek, 14 lutego 2020, godz. 08:57 -> historia zmian  (5)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Bartłomiej Szatkowski
ilość wyświetleń: 
65 000 416

Stopka