Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Planowane otwarcie: grudzień 2018 r.

Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa. OSK - 09.

 

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa wydaje się na prośbę: rodziny zmarłego, osoby upoważnionej, bądź placówki konsularnej (zezwolenie wymagane jest jako jeden z dokumentów do uzyskania pozwolenia na przywóz zwłok do kraju).

NIEZBĘDNY  FORMULARZ: wniosek (do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 7).

WYMAGANE DOKUMENTY: 

● Wniosek podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich, który powinien zawierać następujące dane:

1. Nazwisko,imię lub imiona, nazwisko rodowe osoby zmarłej,

2. Data i miejsce urodzenia osoby zmarłej,

3. Ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,

4. Data i miejsce zgonu,

5. Miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,

6. Miejsce pochówku osoby zmarłej,

7. Środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie,

8. Nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.

● Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon, przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego lub dokument urzędowy stwierdzający, że zgon nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej, wymienionej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz.U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1742),

● Pełnomocnictwo (wymagane w przypadku braku pokrewieństwa z osobą zmarłą) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty (art. 32 i art. 33 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), wzór pełnomocnictwa

● Oświadczenie o stopniu pokrewieństwa art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912 t.j.),  wzór oświadczenia

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 

● Wniosek i wydanie decyzji są wolne od opłat.

● Opłata skarbowa 17,00 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (zwolnione od opłaty jest pelnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej ( z dopiskiem: opłata skarbowa za pełnomocnictwo) dokonywać można w kasie tutejszego urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:

Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie decyzji o zezwoleniu na sprowadzenie zwłok lub szczątków zwłok ludzkich z obcego państwa.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 7.

SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Spraw Komunalnych, Zespół Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej, pok. E-31.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 912 t.j.),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1866),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postepowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Z 2001 Nr 152, poz. 1742),
Ustawa z dnia 16 listopada z 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock,Stary Rynek 1;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – andrzej.kobylski@plock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o wydanie zezwolenia na sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia sprawy, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych jest podanie danych osobowych jest obowiązkowe – na mocy art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2017. 912 t.j.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U.2007. 249.1866).

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa. OSK - 09.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
czwartek, 09 sierpnia 2018, godz. 14:26 -> historia zmian  (44)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
43 591 349

Stopka