Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
UWAGA: To Zarządzenie zostało zmienione przez:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 269/11

Zarządzenie Nr 1415/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 stycznia 2008r.

w sprawie instrukcji obiegu dokumentów związanych z organizacją prac społecznie użytecznych przez Urząd Miasta Płocka.

Na podstawie §8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego Zarządzeniem Nr 1140/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r., ze zmianami zarządzam, co następuje:

§1

Zobowiązuję Dyrektorów podmiotów, w których organizowane są prace społecznie użyteczne do przekazywania dokumentów do wypłaty świadczeń za wykonywane prace społecznie użyteczne do Oddziału Rozwoju Gospodarczego przy Wydziale Rozwoju Miasta w terminie do 5 dnia roboczego następnego miesiąca, natomiast dyrektorów podmiotów, w których będą wypłacane świadczenia bezpośrednio w kasach jednostek o przekazywanie dokumentów do Wydziału Skarbu i Budżetu również w terminie do 5 dnia roboczego następnego miesiąca, z wyłączeniem Zarządu Jednostek Oświatowych, który będzie składał dokumenty do Wydziału Skarbu i Budżetu w terminie do 9 dnia roboczego następnego miesiąca.

§2

Zobowiązuję Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta do:
1) merytorycznego sprawdzenia dokumentów i przekazania ich do Wydziału Skarbu i Budżetu w terminie do 10 dnia roboczego następnego miesiąca,
2) przekazania wniosku o refundację części wydatków poniesionych przez organizatora na świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym wykonującym prace społecznie użyteczne do Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku w terminie do 22 dnia roboczego następnego miesiąca.

§3

Zobowiązuję Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu do:
1) wypłaty świadczeń za wykonane prace z tytułu prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne w terminie od 12 do 16 dnia roboczego następnego miesiąca w kasie Urzędu Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1 (wejście od ul. Zduńskiej),
2) przekazania wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do wypełnienia wniosku o refundację części wydatków poniesionych przez organizatora na świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym wykonującym prace społecznie użyteczne do Oddziału Rozwoju Gospodarczego w Wydziale Rozwoju Miasta w terminie do 19 dnia roboczego następnego miesiąca.

§4

Tracą moc Zarządzenia Nr 4555/06 z dnia 20 lutego 2006 r., Nr 4701/06 z dnia 29 marca 2006 r., Nr 509/07 z dnia 17 kwietnia 2007 r., 553/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r.

§5

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 1415/08 z dnia 16 stycznia 2008r.
data publikacji: 
piątek, 18 stycznia 2008, godz. 08:35
ostatnia zmiana: 
piątek, 18 stycznia 2008, godz. 08:35 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
56 341 033

Stopka