Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 2016/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 czerwca 2004r.

w sprawie: zwiększenia § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w planie finansowym na 2004 rok Zespołu Szkół Technicznych - zakład budżetowy w Płocku.

Na podstawie art. 32 ust. 2  pkt. 4 w związku z art. 92, ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia  5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592; z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; Dz.U. Nr 153, poz.1271; z 2003 roku Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055), Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2004 rok oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załacznik Nr 7/04 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 roku,
zarządzam co następuje:

§ 1.


Zwiększyć wysokość środków w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników               planu finansowego na 2004 rok Zespołu Szkół Technicznych - zakład budżetowy o kwotę: 37.800,00zł. (wysokość środków finansowych w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników po dokonanym zwiększeniu wyniesie: 3.511.413,00 zł).

§ 2.


Zobowiązać Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych - zakład budżetowy w Płocku do dokonania zmian w planie finansowym zakładu na 2004 rok.

§ 3.


Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia   2004 roku.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2016/04 z dnia 30 czerwca 2004r.
data publikacji: 
wtorek, 06 lipca 2004, godz. 14:08
ostatnia zmiana: 
wtorek, 06 lipca 2004, godz. 14:08 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 632

Stopka