Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

ZARZĄDZENIE  NR 3904/05
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 1 września 2005 r.

w sprawie :  wyrażenia  zgody na rozłożenie na raty  należności pieniężnych w kwocie 4.182,00 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przy ul. Cedrowej w Płocku Państwu Barbarze i Zbigniewowi Kozłowskim zam. ...*

Na podstawie art.30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz.558, Dz. U. Nr113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806) oraz § 3 uchwały Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku zmienionej uchwałą  Nr 286/XV/03 Rady Miasta z dnia 29 września 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz § 8 pkt.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 3049/2005 z dnia 24.01.2005 roku, zmienionego Zarządzeniem  Nr 3506/2005 z dnia 1.06.2005 roku oraz zmienionego Zarządzeniem Nr 3759/2005   z dnia 4.08.2005 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na rozłożenie Państwu Barbarze i Zbigniewowi Kozłowskim
na 4 miesięczne raty kwoty 4.182,00 zł wraz z odsetkami z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przy ul. Cedrowej, płatnych w terminach jak niżej:
 
I  rata –  1.045,50 zł plus odsetki w kwocie 136,90 zł płatna do 15 października 2005 roku
II rata  -  1.045,50 zł plus odsetki w kwocie 136,90 zł płatna do 15 listopada 2005 roku
III rata – 1.045,50 zł plus odsetki w kwocie 136,90 zł płatna do 15 grudnia 2005 roku 
IV rata – 1.045,50 zł plus odsetki w kwocie 136,90 zł płatna do 15 stycznia 2006 roku

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

* - nie podano adresu zamieszkania; wyłączenia jawności dokonało Biuro Obsługi Prezydenta na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 ze zm.)

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3904/05 z dnia 01 września 2005r.
data publikacji: 
środa, 14 września 2005, godz. 12:00
ostatnia zmiana: 
środa, 14 września 2005, godz. 12:00 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 548

Stopka