Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Opiniowanie projektów technicznych zieleni na terenach gminnych. OOS-09.

 

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: pismo (brak druku wniosku) o zaopiniowanie dokumentacji projektowej w kontekście zieleni oraz wycinki drzew i krzewów.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Pismo o zaopiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektowanej zieleni i wycinki drzew oraz krzewów.
2. Dwa egzemplarze dokumentacji technicznej (uzgodnionej przez Zespół Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w przypadku zaistnienia takiej konieczności) zawierającej:

  • inwentaryzację drzew i krzewów z zaznaczeniem na mapie drzew i krzewów planowanych do usunięcia oraz z wrysowaniem planowanej inwestycji (w celu wykazania kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą roślinnością);
  • projekt zagospodarowania terenu (w kontekście nowych nasadzeń roślinnych) z zaznaczeniem drzew i krzewów stanowiących rekompensaty przyrodnicze za usuwane drzewa i krzewy;
  • opis techniczny projektu zawierający m.in: parametry roślin - obwody projektowanych drzew, wielkość pojemników dla projektowanych krzewów i bylin, sposób sadzenia projektowanych roślin, sposób zabezpieczenia drzew pozostawionych na placu budowy, sposób zakładania trawników.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie pobiera się.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: nie dotyczy.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 14 dni.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie opinii.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3,  stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Ochrony Środowiska, Zespól Zieleni Miejskiej, Ochrony Przyrody, Leśnictwa i Łowiectwa, pok. E-52, II p.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
1.Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 142 ),
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017, poz. 519 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.).,
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2017.1332 ze zm.)

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Opiniowanie projektów technicznych zieleni na terenach gminnych. OOS - 09.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
czwartek, 13 lutego 2020, godz. 15:54 -> historia zmian  (29)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
65 000 417

Stopka