Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Opiniowanie projektów technicznych zieleni na terenach gminnych. OOS-09.

 

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: pismo (brak druku wniosku) o zaopiniowanie dokumentacji projektowej w kontekście zieleni oraz wycinki drzew i krzewów.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Pismo o zaopiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektowanej zieleni i wycinki drzew oraz krzewów.
2. Dwa egzemplarze dokumentacji technicznej (uzgodnionej przez Zespół Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w przypadku zaistnienia takiej konieczności) zawierającej:

  • inwentaryzację drzew i krzewów z zaznaczeniem na mapie drzew i krzewów planowanych do usunięcia oraz z wrysowaniem planowanej inwestycji (w celu wykazania kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą roślinnością);
  • projekt zagospodarowania terenu (w kontekście nowych nasadzeń roślinnych) z zaznaczeniem drzew i krzewów stanowiących rekompensaty przyrodnicze za usuwane drzewa i krzewy;
  • opis techniczny projektu zawierający m.in: parametry roślin - obwody projektowanych drzew, wielkość pojemników dla projektowanych krzewów i bylin, sposób sadzenia projektowanych roślin, sposób zabezpieczenia drzew pozostawionych na placu budowy, sposób zakładania trawników.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie pobiera się.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: nie dotyczy.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 14 dni.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie opinii.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3,  stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Ochrony Środowiska, Zespól Zieleni Miejskiej, Ochrony Przyrody, Leśnictwa i Łowiectwa, pok. E-52, II p.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
1.Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 142 ),
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017, poz. 519 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.).,
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2017.1332 ze zm.)

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Opiniowanie projektów technicznych zieleni na terenach gminnych. OOS - 09.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
czwartek, 13 lutego 2020, godz. 15:54 -> historia zmian  (29)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 790

Stopka