Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
U C H W A Ł A Nr 35/IV/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 grudnia 2002 rokuw sprawie: zmiany Uchwały Nr 1069/LII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) i art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91poz. 408, z 1992r. Nr 63 poz. 315, z 1994r. Nr 121 poz. 591, z 1995r. Nr 138 poz. 682, Nr 141 poz. 692, z 1996r. Nr 24 poz. 110, z 1997r. Nr 104 poz. 661, Nr 121 poz. 769, Nr 158 poz. 1041, z 1998r. Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz. 756, Nr 162 poz. 1115, z 1999r. Nr 28 poz. 255 i 256, Nr 84 poz. 935, z 2000r. Nr 3 poz. 28, Nr 12 poz. 136, Nr 43 poz. 489, Nr 84 poz. 948, Nr 120 poz. 1268 i z 2001r. Nr 5 poz. 45, Nr 88 poz. 961, Nr 100 poz. 1083, Nr 111 poz. 1193, Nr 113 poz. 1207, Nr 126 poz. 1382-1384, Nr 128 poz. 1407 ) oraz § 11 ust. 1 i ust. 3 i § 13 ust. 1 pkt e) Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku– Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Wprowadzić zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku, powołanej Uchwałą Nr 1069/LII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku, w sposób następujący:
1) w miejsce Anny Kossakowskiej – Przewodniczącej – wpisuje się Piotra Kuberę,
2) w miejsce Członków – przedstawicieli wybranych przez Radę Miasta Płocka w osobach:
Zygmunta Buraczyńskiego - wpisuje się Józefa Lecha Czurko
Ewy Reczek - wpisuje się Jacka Szubstarskiego
Jacka Szubstarskiego - wpisuje się Zygmunta Buraczyńskiego
Pawła Wyrębkowskiego - wpisuje się Annę Kossakowską
3) powołuje się Elżbietę Popczuk - Członka – przedstawiciela wybranego przez Radę Miasta
Płocka w miejsce Marii Kucharskiej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
U C H W A Ł A Nr 35/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2002 roku
data publikacji: 
poniedziałek, 16 czerwca 2003, godz. 11:27
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 16 czerwca 2003, godz. 11:27 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
8 777 536

Stopka