Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2014 - 2018

link Sesja XVI - 23-02-2016

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał   plik: /16, 4 KB plik: /16, 4 KB

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

 

OBWIESZCZENIE    
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 23 lutego 2016 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1  (I piętro), odbędzie się XVI Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1/ Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Sprawozdanie z działalności Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta za 2015 rok.
4/ Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej za 2015 rok.
5/ Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, Sportu i Turystyki za 2015 rok.
6/ Analiza zadłużenia miasta Płocka na 31.12.2015 r.
7/ Windykacja zadłużenia w MZGM, ARS, MTBS – przyczyny oraz możliwości zmniejszenia zadłużenia.
8/ Informacja nt. funkcjonowania Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Analiza działalności w 2015 roku oraz plany i zamierzenia na przyszłość.
9/ Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – sprawozdanie za 2015 rok.
10/ Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Miasta Płocka z 26.01.2016 roku.
11/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2016-2034,
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016,
3. udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego,
4. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka,
5. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, położonych w Płocku przy ul. Sierpeckiej (obr. 2),  
6. udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc operacyjną na infrastrukturę sportową,
7. wyrażenia zgody na podjęcie działań mających na celu analizę możliwości realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku” w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego,
8. upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” i przyjęcia do realizacji określonego w studium wykonalności przedsięwzięcia,
9. utworzenia jednostki organizacyjnej miasta pod nazwą Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku oraz nadania jej Statutu,
10. zmiany uchwały Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock,
11. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu profesorowi Zbigniewowi Pawłowi Kruszewskiemu,
12. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Jerzemu Skarżyńskiemu,
13. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Janowi Milnerowi,
14. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Zygmuntowi Romanowi Różalskiemu,
15. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Adamowi Łukawskiemu,
16. skargi Pana Kazimierza Bromka.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
12/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
13/Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
14/ Interpelacje i zapytania radnych.
15/ Odpowiedzi na interpelacje.
16/ Sprawy różne.
17/ Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Miasta Płocka.
                                                         

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja XVI - 23-02-2016
data publikacji: 
wtorek, 16 lutego 2016, godz. 09:31
ostatnia zmiana: 
wtorek, 16 lutego 2016, godz. 09:33 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 824

Stopka