Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 1962/04
Prezydenta Miasta Płocka
 z dnia 9 czerwca 2004r.


w sprawie: nabycia i akceptacji ceny nabycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr xxx o pow. xxxx m2 w Płocku (Obręb 14 “Góry”).


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. Nr 80 poz. 721) i w nawiązaniu Uchwały Nr 1052/LXV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 1998 roku w sprawie nabycia przez Gminę Płock nieruchomości z przeznaczeniem na realizację inwestycji II przeprawa mostowa w Płocku oraz Uchwały zmieniającej Nr 239/XII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 13 kwietnia 1999 roku, Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1

1.Nabyć nieruchomość zabudowaną oznaczoną jako działka nr xxx o pow. xxx m2 w Płocku (Obręb 14 “Góry”) i zaakceptować cenę wykupu tej nieruchomości w wysokości xxxx złote (słownie: xxx złote), zgodnie ze złożoną w dniu 08.06.2004 roku przez właściciela nieruchomości ofertą sprzedaży.
2.Nabyć i zaakceptować cenę wykupu w kwocie xxx złote (słownie: xxx złote) za pozostałe naniesienia istniejącego siedliska (zlokalizowane na działce nr xxx), którego właściciel nie może użytkować w sposób dotychczasowy po sprzedaży działki nr xxx.


§ 2

Koszty aktu notarialnego pokrywa Gmina Płock.

§ 3

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2004 roku – Dz. 600, Rozdz. 60015,
§ 6050 – zad. inw. 52/PM/I/P “Drogi dojazdowe”.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


xxx - wyłączenie jawności: Biuro Obsługi Prezydenta Miastadrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1962/04 z dnia 09 czerwca 2004r.
data publikacji: 
wtorek, 15 czerwca 2004, godz. 12:41
ostatnia zmiana: 
wtorek, 15 czerwca 2004, godz. 12:41 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 605

Stopka