Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 4018/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 września 2005 roku.

w sprawie: powołania Zespołu konsultacyjnego dla zmiany sposobu zarządzania systemem  wodno-kanalizacyjnym opartego na partnerskiej współpracy z podmiotem działającym jako spółka operatorska w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Miasta Płocka ustalonego Zarządzeniem Nr  7/2004 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 r. z późn. zmianami w związku z Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 699/XL/05 z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie udzielenia akceptacji dla sposobu zarządzania systemem wodno-kanalizacyjnym opartego na partnerskiej współpracy z podmiotem działającym jako spółka operatorska zarządzam, co  następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół konsultacyjny dla zmiany sposobu zarządzania systemem  wodno-kanalizacyjnym opartego na partnerskiej współpracy z podmiotem działającym jako spółka operatorska w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w następującym składzie:

1. Dariusz Zawidzki - Przewodniczący
2. Jerzy Nowakowski - Wiceprzewodniczący
3. Tomasz Chojnacki - Członek
4. Krystyna Wiśniewska - Członek
5. Beata Bednarz - Członek
6. Izabela Olenderek - Członek
6. Marek Naworski - Członek

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 4018/05 z dnia 30 września 2005r.
data publikacji: 
poniedziałek, 31 października 2005, godz. 09:10
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 31 października 2005, godz. 09:10 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 570

Stopka