Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 1921/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 1 czerwca 2004r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 29/489/2000 Zarządu Miasta Płocka z dnia 21 czerwca 2000 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U.   Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz.1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz.717, Dz. U. Nr 162, poz.1568), art.13 ust.3 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: z 2001 roku Dz. U. Nr 13 poz.123 i z 2002 roku Dz. U. Nr 41 poz.364; z 2003 roku Dz. U. Nr 96, poz.874, Dz. U. Nr 162 poz.1568), § 13 Statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 roku,
zarządzam co następuje:

§ 1.


W Uchwale Nr 29/489/2000 Zarządu Miasta Płocka z dnia 21 czerwca 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki  w Załączniku Nr 1 wprowadzić punkt 3 „Tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego pracownika zatrudnionego na stanowisku instruktora artystycznego lub instruktora zespołu zainteresowań w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki” w brzmieniu zgodnym z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2.


Pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3.


Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1921/04 z dnia 01 czerwca 2004r.
data publikacji: 
piątek, 04 czerwca 2004, godz. 12:56
ostatnia zmiana: 
piątek, 04 czerwca 2004, godz. 12:56 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 648

Stopka