Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1364/07

Zarządzenie Nr 1252/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16.01.2004 r.


w sprawie: ustalenia stawki za najem lokalu użytkowego o pow. 108,58 m² mieszczącego się przy ul. Kolegialnej 13, wynajętego spółce „Polska Książka” sp. z o.o.  z przeznaczeniem na księgarnię.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 z 2002 r.), Uchwały Nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych oraz Uchwały Nr 307/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dn. 28.10.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z trybu przetargowego lokalu użytkowego o pow. 108,58 m² przy ul. Kolegialnej 13, zarządzam co następuje:


§ 1

Ustalić stawkę za najem lokalu użytkowego o pow. 108,58 m² mieszczącego się przy ul. Kolegialnej 13, wynajętego spółce „Polska Książka” sp. z o.o. ul. Jasna 26 Warszawa z przeznaczeniem na księgarnię w wysokości 15,00 zł/m² (netto)..

§ 2


Zobowiązać najemcę do ponoszenia pozostałych opłat związanych z  użytkowaniem lokalu.

§ 3


Zobowiązać administratora nieruchomości do zawarcia umowy najmu.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1252/04 z dnia 16 stycznia 2004r.
data publikacji: 
piątek, 23 stycznia 2004, godz. 08:00
ostatnia zmiana: 
piątek, 23 stycznia 2004, godz. 08:00 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 650

Stopka