Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 1201/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13.01.2004 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń o ogólnej powierzchni 217,01 m2 wraz z piwnicą o pow. 25,80 m2 mieszczących się na parterze budynku przy ul. Zielonej 40 Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na przychodnię rejonową

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 z 2002 r.)  oraz  Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r Zał. Nr 1 § 2 w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, zarządzam co następuje:


§ 1


Wyrazić zgodę na wynajęcie pomieszczeń o ogólnej powierzchni 217,01 m2 wraz z piwnicą o pow. 25,80 m2 mieszczących się na parterze budynku przy ul. Zielonej 40 Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na przychodnię rejonową na okres 3 lat.


§ 2


1.Ustalić stawkę czynszu za najem w sposób następujący:
a)za najem pomieszczeń użytkowych w wysokości 8,20 zł/m2 netto,
b)za najem pomieszczenia piwnicznego w wysokości 1,00 zł/m2 netto.


§ 3


Zobowiązać najemcę do ponoszenia pozostałych opłat z tytułu użytkowania lokalu. 

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1201/04 z dnia 13 stycznia 2004r.
data publikacji: 
wtorek, 20 stycznia 2004, godz. 10:21
ostatnia zmiana: 
wtorek, 20 stycznia 2004, godz. 10:21 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 579

Stopka