Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

                                                                                Płock, 27.05.2019 r.       

                                     
Anna Derlukiewicz
Łukasz Chrobot
Tomasz Kominek


 I N T E R P E L A C J A


Dotyczy: nazwy dla ronda w lokalizacji ul: Harcerskiej, Rogozińskiej i Wyszogrodzkiej-Polskich Sił Pokojowych ONZ.


W związku z interwencją osób związanych z Stowarzyszeniem Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, koło nr.39 Płock, zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości nadania wyżej wymienionej nazwy dla ronda, w wyżej wymienionej lokalizacji.
               Uzasadnienie: W pierwszym punkcie art. 1-go Karty Narodów Zjednoczonych czytamy:
Narody Zjednoczone dążą do następujących celów: - Do utrzymywania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego; w tym celu będą one podejmowały skuteczne zbiorowe środki dla zapobiegania i usuwania gróźb przeciwko pokojowi i dla uchylania aktów agresji lub innych zamachów przeciwko pokojowi, oraz osiągały, przy pomocy środków pokojowych i zgodnie z zasadami sprawiedliwości i prawa międzynarodowego, załatwianie lub rozstrzyganie sporów międzynarodowych albo sytuacji, które mogłyby doprowadzić do zakłócenia pokoju.
Od roku 1953 począwszy od udziału w komisjach rozjemczych w Korei, Wietnamie, Laosie i Kambodży polscy żołnierze , funkcjonariusze i pracownicy cywilni misji pokojowych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych biorą udział w zaprowadzaniu i utrzymywaniu pokoju na terenach objętych konfliktami. Biorą udział z takim zaangażowaniem, że w roku 1988  Siły Pokojowe ONZ wraz z uczestniczącymi w nich Polakami zostały uhonorowane pokojową nagroda Nobla.
W tym roku na prośbę władz Republiki Libanu mających w pamięci ofiarną służbę setek polskich żołnierzy na terenie ich kraju i wielki dla nich szacunek oraz na wniosek Prezydenta RP złożony na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, nasi żołnierze wracają po 10-ciu latach do pełnienia zaszczytnej misji przywracania i utrzymania pokoju pod Błękitnym Sztandarem. Nie dlatego, że nikt inny się nie zgłosił, ale dlatego,  że właśnie nas - Polaków tam chcą. To wielki zaszczyt dla poprzednich pokoleń polskich peacekeeperów, za profesjonalizm i poświęcenie w wypełnianiu obowiązków. Za zbudowanie nieograniczonego zaufania i szacunku tamtejszych władz i obywateli.
Dlatego w tym szczególnym dla Polskich Sił Zbrojnych roku, niewątpliwym zaszczytem i uhonorowaniem ich starań dla utrzymania pokoju na świecie byłoby nadanie nowobudowanemu skrzyżowaniu nazwy Rondo Polskich Sił Pokojowych ONZ.  Z naszego miasta i powiatu pochodzi wielu żołnierzy i funkcjonariuszy biorących udział w misjach posiadających mandat rady Bezpieczeństwa ONZ.


Anna Derlukiewicz
Łukasz Chrobot
Tomasz Kominek
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Anna Derlukiewicz, Łukasz Mariusz Chrobot, Tomasz Kominek / 2019-05-28 / 407
data publikacji: 
piątek, 31 maja 2019, godz. 13:23
ostatnia zmiana: 
piątek, 31 maja 2019, godz. 13:25 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
66 490 608

Stopka