Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

 Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO-15.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Zgłoszenie pisemne – wniosek, który może złożyć wyłącznie główny najemca lokalu, właściciel (zarządca) budynku, także do pobrania: Stanowisko Obsługi Klienta nr 13 i 14, Al. J. Piłsudskiego 6.

Prezydent Miasta Płocka wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
W przypadku decyzji administracyjnej o wymeldowaniu:
1.Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu)
2.Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy np.: wyrok rozwodowy, wyrok eksmisyjny, postanowienie o wykonaniu eksmisji, wyrok w sprawie podziału majątku.

W przypadku decyzji administracyjnej o zameldowaniu:
1. Druk „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”.
 
WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata skarbowa: 10 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych dopuszcza się przedłużenie terminu załatwienia sprawy po uprzednim poinformowaniu wnioskodawcy o powodach przedłużenia

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Decyzja administracyjna o wymeldowaniu lub zameldowaniu

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta nr 13 i 14, Al. J. Piłsudskiego 6 lub drogą pocztową, odbiór dokumentów drogą pocztową lub w Oddziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka, Al. Piłsudskiego 6, I piętro, pokój 118.

SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka

INFORMACJI UDZIELA: Oddział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka, Al. Piłsudskiego 6, pokój 118, tel. 24 367-14-87 lub Stanowisko Obsługi Klienta nr 13 i 14, tel. 24 367-15-93.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 tekst jednolity).

GODZINY PRACY URZĘDU:  poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 15.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
wtorek, 17 maja 2016, godz. 08:07 -> historia zmian  (23)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Piotr Wojtalewicz
ilość wyświetleń: 
8 783 189

Stopka