Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

 Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO-15.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Zgłoszenie pisemne – wniosek, który może złożyć wyłącznie główny najemca lokalu, właściciel (zarządca) budynku, także do pobrania: Stanowisko Obsługi Klienta nr 1 i 2, Al. J. Piłsudskiego 6.

Prezydent Miasta Płocka wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
W przypadku decyzji administracyjnej o wymeldowaniu:
1.dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu)
2.Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy np.: wyrok rozwodowy, wyrok eksmisyjny, postanowienie o wykonaniu eksmisji, wyrok w sprawie podziału majątku.

W przypadku decyzji administracyjnej o zameldowaniu:
1. Druk „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”.
 
WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata skarbowa: 10 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych dopuszcza się przedłużenie terminu załatwienia sprawy po uprzednim poinformowaniu wnioskodawcy o powodach przedłużenia

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Decyzja administracyjna o wymeldowaniu lub zameldowaniu

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta nr 1 i 2, Al. J. Piłsudskiego 6 lub drogą pocztową, odbiór dokumentów drogą pocztową lub w Oddziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka, Al. Piłsudskiego 6, I piętro, pokój 118.

SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka

INFORMACJI UDZIELA: Oddział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka, Al. Piłsudskiego 6, pokój 118, tel. 24 367-14-87 lub Stanowisko Obsługi Klienta nr 1 i 2, tel. 24 367-15-93.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388).

GODZINY PRACY URZĘDU:  poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 15.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
czwartek, 09 lipca 2015, godz. 14:33 -> historia zmian  (21)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Piotr Wojtalewicz
ilość wyświetleń: 
8 782 253

Stopka