Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Ponowne otwarcie planowane jest 3 września 2018 r.

 Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO-08.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Zgłoszenie pisemne – wniosek o zameldowaniu, wniosek o wymeldowaniu,  który może złożyć wyłącznie główny najemca lokalu, właściciel (zarządca) budynku, do pobrania także na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2 lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6.

Prezydent Miasta Płocka wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
W przypadku decyzji administracyjnej o wymeldowaniu:
1.Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu)
2.Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy np.: wyrok rozwodowy, wyrok eksmisyjny, postanowienie o wykonaniu eksmisji, wyrok w sprawie podziału majątku.

W przypadku decyzji administracyjnej o zameldowaniu:
1. Druk „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”.

 
WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata skarbowa: 10 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro, pokój 132, Punkt Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy decyzją administracyjną - Zapłać online
Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego decyzją administracyjną - Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych dopuszcza się przedłużenie terminu załatwienia sprawy po uprzednim poinformowaniu wnioskodawcy o powodach przedłużenia

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Decyzja administracyjna o wymeldowaniu lub zameldowaniu

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2, Punkt Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6 lub drogą pocztową, odbiór dokumentów drogą pocztową lub w Oddziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka, Al. Piłsudskiego 6, I piętro, pokój 118.

SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Spraw Obywatelskich

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
Punkt Obsługi Mieszkańca, ul. Miodowa 8 lok. 6: poniedziałek - piątek 9.00-16.30.
Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej): poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
czwartek, 19 lipca 2018, godz. 09:48 -> historia zmian  (45)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 785 851

Stopka