Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka.  REG-03.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu dobrej reputacji przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy TAXI,

 2. *kopia prawa jazdy kat. B,

 3. *kopia zaświadczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego potwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

 4. oświadczenie przedsiębiorcy zatrudniającego kierowców,

 5. kopia świadectwa legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego (taksometru),

 6. *fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm,

 7. dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji.

* - dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy TAXI i kierowców

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Opłata - za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar gminy wynosi:
- od 2 do 15 lat:
200 zł
- od 16 do 30 lat: 250 zł
- od 31 do 50 lat: 300 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Wydziały Podatków i Księgowości, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. Piłsudskiego 6 lub na konto, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929, w tytule przelewu wpisać Licencja TAXI.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca od złożenia kompletu dokumentów

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie licencji na formularzu urzędowym oraz identyfikatora

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
 Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

Zaświadczenie o niekaralności wydaje: Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Płocku, Pl. Narutowicza 4, pok. 3, tel. 24 262 52 44 wew. 281 lub

Ministerstwo Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny, Warszawa ul. Czerniakowska 100, tel. 22 397 62 00.

Legalizację urządzenia kontrolno – pomiarowego /taksometru/ wykonuje: Obwodowy Urząd Miar, Płock, ul. Harc. Antolka Gradowskiego 5, tel. 24 262 29 96.

UWAGI:

 1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzieli licencji zmiany danych, o których mowa w art. 8, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

 2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

 3. Zgodnie z art. 95 a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - kto będąc zobowiązany do zwrotu icencji nie zwraca organowi, który jej udzielił w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019 r. poz. 58 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
czwartek, 29 sierpnia 2019, godz. 12:48 -> historia zmian  (82)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
56 341 043

Stopka