Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3948/05
Prezydenta  Miasta Płocka
z dnia 14 września 2005r.

w sprawie zwiększenia limitu zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055), § 12 Statutu Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku, Zarządzeniem Nr 3049/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2005 roku, Zarządzeniem Nr 3506/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 2005 roku i Zarządzeniem Nr 3759/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 sierpnia 2005 roku,
zarządzam co następuje:

§ 1.

Zwiększyć o 2 etaty limit zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku w ramach umowy o pracę na zastępstwo.

§ 2.

Limit zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku po dokonanym zwiększeniu wyniesie:
62,5 etatu w okresie do dnia zakończenia przebywania na zwolnieniach lekarskich zastępowanych pracowników jednostki (6 etatów),
56,5 etatu od dnia zakończenia przebywania na zwolnieniach lekarskich zastępowanych pracowników jednostki.

§ 3.

Określić źródło finansowania – Budżet Miasta Płocka na 2005 rok
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”  w Płocku

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia  powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3948/05 z dnia 14 września 2005r.
data publikacji: 
piątek, 23 września 2005, godz. 10:12
ostatnia zmiana: 
piątek, 23 września 2005, godz. 10:12 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 549

Stopka