Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 5347/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 lipca 2006r.

w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu określającego sposób i tryby przeprowadzania przetargów oraz sposób przeprowadzania rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153  poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128) w związku z art. 4 pkt 9, art. 11 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782,  Dz. U. z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459),

Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1

Zatwierdza się „Regulamin określający sposób i tryby przeprowadzania przetargów oraz sposób przeprowadzania rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 5347/06 z dnia 21 lipca 2006r.
data publikacji: 
środa, 26 lipca 2006, godz. 10:17
ostatnia zmiana: 
środa, 26 lipca 2006, godz. 10:17 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
52 470 213

Stopka