Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3929/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  7 września 2005r.

w sprawie : zmiany zarządzenia Nr 2646/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płock na rok 2005.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80   poz. 717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z  2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami  ( Dz. U. z 2004r. Nr  261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782) Prezydent  Miasta  Płocka,  zarządza co następuje;

§ 1

W §1 zarządzenia Nr 2646/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 listopada 2004r.w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płock na rok 2005 po pkt. 7 dodaje się pkt. 8 o następującym brzmieniu:
Zwalnia się z opłat za dzierżawę w pierwszym roku obowiązywania umowy grunty rolne nie użytkowane rolniczo wymienione w załączniku do zarządzenia – wykaz nieruchomości rolnych nie użytkowanych rolniczo.

§ 2

Pozostała treść zarządzenia Nr 2646/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płock pozostaje bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3929/05 z dnia 07 września 2005r.
data publikacji: 
wtorek, 20 września 2005, godz. 07:22
ostatnia zmiana: 
wtorek, 20 września 2005, godz. 07:22 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 553

Stopka