Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 2648/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 08 grudnia 2008r.

w sprawie: wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garażu o nr ewid. 777/2 zlokalizowanego przy ul. Jakubowskiego 4-6, stanowiącego własność Gminy-Miasta Płock

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128; Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327; Dz. U. Nr 48 poz. 327; Dz. U. Nr 138 poz. 974; Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111), art.13 ust.1, art.25 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 ze zmianami z 2004 r. Dz. U. Nr 281 poz.2782, z 2005 r. Dz. U. Nr 130 poz. 1087; Dz. U. Nr 169, poz. 1420; Dz. U. Nr 175 poz. 1459; z 2006 r. Dz. U. Nr 104 poz. 708; Dz. U. Nr 220 poz. 1601; Dz. U. Nr 220 poz. 1600, z 2007 r. Dz. U. Nr 69 poz. 468; Dz. U. Nr 173 poz. 1218) i Uchwały Nr 137/2667/02 z dnia 13.05.2002 r. Zarządu Miasta Płocka w sprawie wynajęcia garaży gminnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, postanawiam co następuje:

§ 1
1. Przeznaczyć do wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garaż o pow. 15 m2 nr ewid. 777/2 położony przy ul. Jakubowskiego 4-6 (działka nr 942/3) ze stawką wywoławczą do przetargu w wysokości 4,28 zł/m2 netto.
2. Ustalić czas trwania umowy najmu zawartej po przetargu - 1 rok.
3. Wyrazić zgodę na wprowadzenie do umowy najmu garażu zapisu dopuszczającego możliwość jej rozwiązania z miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku przeznaczenia garażu do rozbiórki.
§ 2
Stawka wywoławcza określona w §1 obowiązuje dla przeprowadzenia jednego przetargu nieograniczonego na najem garażu.

§ 3
Do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem garażu i zawarcia umowy najmu, zgodnie z Uchwałą Nr 137/2667/02 Zarządu Miasta Płocka z dn. 13.05.2002 r. upoważnia się administratora nieruchomości – MZGM-TBS sp. zo.o w Płocku.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. komunalnych.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Dariusz Zawidzki
Zastępca Prezydentadrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2648/08 z dnia 08 grudnia 2008r.
data publikacji: 
wtorek, 20 stycznia 2009, godz. 11:58
ostatnia zmiana: 
wtorek, 20 stycznia 2009, godz. 11:58 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 403

Stopka