Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz uwierzytelnianie dokumentów.  WGD - 06.

 

Od 1 marca 2019r. zmiana numeru rachunku bankowego za czynności geodezyjne i kartograficzne :

PKO Bank Polski S.A      24 1020 1592 0000 2902 0297 7684

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek - druk do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6,7.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

Za sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz uwierzytelnianie dokumentów pobiera się opłaty:
1. wypis z rejestru gruntów, budynków, lokali:
Tabela nr 11 poz. 2
Tabela nr 11 poz.10
Tabela nr 11 poz. 12
2. wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych:
Tabela 11 poz. 4
3. wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej:
Tabela nr 11 poz. 6
4. wyrys z mapy ewidencyjnej (bez wypisu):
Tabela nr 11 poz. 8
5. wykaz działek ewidencyjnych i podmiotów ujawnionych w ewidencji gruntów:
Tabela nr 10 poz. 19
Tabela nr 10 poz. 20
6. uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazie danych ewidencji gruntów i budynków:
Tabela nr 16 poz. 3
Tabela nr 16 poz. 4

Pobranie opłaty następuje przed udostępnieniem wykonanych dokumentów w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r., poz. 725 ze zm.).


SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: 
w kasie Urzędu Miasta Płocka – wejście od ul. Zduńskiej 3 I piętro, pok. 132 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka - PKO Bank Polski S.A.  24 1020 1592 0000 2902 0297 7684

Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopia – 17 zł. płatna w kasie Urzędu Miasta Płocka – I piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka - Bank PKO BP Oddział w Płocku  13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wypis z rejestru gruntów, budynków, lokali, wykaz działek ewidencyjnych oraz podmiotów ujawnionych w bazie ewidencji gruntów i budynków - do 3 dni.
Wyrys z mapy ewidencyjnej - do 14 dni
Uwierzytelnianie dokumentów – do 3 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Udostępnienie danych

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Złożenie wniosku i odbiór dokumentów w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6,7.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Geodezji.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r., poz. 725 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2019 r., poz. 434),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1989)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.). 

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 
 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz uwierzytelnianie dokumentów. WGD - 06.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
czwartek, 13 lutego 2020, godz. 11:00 -> historia zmian  (46)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 492 018

Stopka