Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Uprzejmie informujemy, że przyjęcia klientów na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich w budynku przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6 oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańca Miodowa,
w miesiącu lipcu i sierpniu
odbywać się będą w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30 – 15.30
czwartek 8.30 – 17.30
piątek 8.30 – 15.30


Udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz uwierzytelnianie dokumentów.  WGD - 06.

 

Od 1 marca 2019r. zmiana numeru rachunku bankowego za czynności geodezyjne i kartograficzne :

PKO Bank Polski S.A      24 1020 1592 0000 2902 0297 7684

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek - druk do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

Za sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz uwierzytelnianie dokumentów pobiera się opłaty:
1. wypis z rejestru gruntów, budynków, lokali:
Tabela nr 11 poz. 2
Tabela nr 11 poz.10
Tabela nr 11 poz. 12
2. wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych:
Tabela 11 poz. 4
3. wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej:
Tabela nr 11 poz. 6
4. wyrys z mapy ewidencyjnej (bez wypisu):
Tabela nr 11 poz. 8
5. wykaz działek ewidencyjnych i podmiotów ujawnionych w ewidencji gruntów:
Tabela nr 10 poz. 19
Tabela nr 10 poz. 20
6. uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazie danych ewidencji gruntów i budynków:
Tabela nr 16 poz. 3
Tabela nr 16 poz. 4

Pobranie opłaty następuje przed udostępnieniem wykonanych dokumentów w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r., poz. 725 ze zm.).


SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: 
w kasie Urzędu Miasta Płocka – wejście od ul. Zduńskiej 3 I piętro, pok. 132 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka - PKO Bank Polski S.A.  24 1020 1592 0000 2902 0297 7684

Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopia – 17 zł. płatna w kasie Urzędu Miasta Płocka – I piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka - Bank PKO BP Oddział w Płocku  13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wypis z rejestru gruntów, budynków, lokali, wykaz działek ewidencyjnych oraz podmiotów ujawnionych w bazie ewidencji gruntów i budynków - do 3 dni.
Wyrys z mapy ewidencyjnej - do 14 dni
Uwierzytelnianie dokumentów – do 3 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Udostępnienie danych

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Złożenie wniosku i odbiór dokumentów w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Geodezji.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r., poz. 725 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2019 r., poz. 434),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1989)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.). 

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 
 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz uwierzytelnianie dokumentów. WGD - 06.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 17 czerwca 2019, godz. 11:19 -> historia zmian  (45)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
53 503 089

Stopka