Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Działając na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. Z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Płocka
z siedzibą w Płocku pl. Stary Rynek 1
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację  programów zdrowotnych w zakresie :

1. profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom
2. promocji zdrowia w szkołach
3. stomatologii dla dzieci i młodzieży
4. edukacji przedporodowej

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na realizację programu 1 i 2
Okres realizacji zamówienia
:  styczeń  – grudzień 2009r.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń :  styczeń 2009r.
Czas, na który może być zawarta umowa :  do grudnia  2009r.

Formularze oferty wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu  można otrzymać w:
Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3  II piętro, pokój nr 250
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
w środy w godzinach   9:30 - 17:30   
lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Płocka (www.ump.pl)

Oferty należy składać w:
Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3,  stanowisko „Biuro podawcze”
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
w środy w godzinach   9:30 - 17:30   

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 23.01.2009r. o godz. 15:30. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Płocka.
Termin związania ofertą ustala się na 45 dni od upływu terminu składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2009r. o godz. 11:15 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 21. dni licząc od terminu określonego dla złożenia ofert.

Oferentowi przysługuje prawo złożenia do Prezydenta Miasta Płocka umotywowanego protestu, w ciągu 7. dni od daty otrzymania zawiadomienia o wynikach konkursu.

Prezydent Miasta Płocka zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2764/09
data publikacji: 
środa, 07 stycznia 2009, godz. 12:01
ostatnia zmiana: 
środa, 07 stycznia 2009, godz. 12:01 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 499

Stopka