Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
U C H W A Ł A Nr 61/VI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:


§ 1.

Uchwala się Statut Miasta Płocka stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 3.

Traci moc uchwała Nr 1054/LI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 107, poz. 2319).


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Roliraddrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
U C H W A Ł A Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku
data publikacji: 
poniedziałek, 16 czerwca 2003, godz. 11:32
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 16 czerwca 2003, godz. 11:32 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 662

Stopka