Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA NR 117/VII/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy – Miasto Płock na rok 2015.

 

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 10b w związku z art. 34a ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z                   2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Miasto Płock na rok 2015, obejmujący kąpielisko „Sobótka” położone przy ulicy Parowej w Płocku.

2. Określa się, że sezon kąpielowy w Płocku trwa od 17 czerwca do 31 sierpnia 2015 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

 

Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA NR 117/VII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku
data publikacji: 
środa, 29 kwietnia 2015, godz. 09:54
ostatnia zmiana: 
środa, 29 kwietnia 2015, godz. 09:54 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 622

Stopka