Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 2398/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 września 2008r.

w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Płocka z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 34 ust. 1 oraz 91 i 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 Dz.U. Nr 173, poz. 1218), w związku z art. 5 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 roku Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658 z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz.416 i Nr 145. poz. 917) i art. 49 ust 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674, Nr 170. poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 roku Nr 145, poz. 917) oraz Uchwały Nr 312/XXII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 18 marca 2008 roku zarządzam:

§ 1
Powołuję komisję opiniującą wnioski o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Płocka z okazji Dnia Edukacji Narodowej pracownikom pedagogicznym samorządowych placówek oświatowo – wychowawczych w nastepującym składzie:
1.Tomasz Kolczyński – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka - przewodniczący komisji, przedstawiciel organu prowadzącego
2.Ewa Adasiewicz - Dyrektor Wydziału Edukacji - wiceprzewodnicząca komisji, przedstawiciel organu prowadzącego,
3.Maciej Krzemiński – Dyrektor Zarządu Jednostek Oświatowych, przedstawiciel organu prowadzącego,
4.Grażyna Muszyńska – St. wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Płocku,
5.Marek Krysztofiak – Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,
6.Marian Choczyński - przedstawiciel Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego,

§ 2
Komisja działa zgodnie z regulaminem przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 312/XXII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 18 marca 2008r.

§ 3
Protokolanta wskaże Dyrektor Wydziału Edukacji.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2398/08 z dnia 18 września 2008r.
data publikacji: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13
ostatnia zmiana: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 516

Stopka