Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (do pobrania na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2).

Wersja elektroniczna usługi
                                              
WYMAGANE  DOKUMENTY:
1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych np. umowa najmu, dzierżawy lub akt własności,
2. pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ( druk )
3. decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1252)

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Opłata za korzystanie z zezwolenia:
1. Przy rozpoczęciu działalności  w tym zakresie wynosi:
- dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa -  525 zł
- o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa  –  525 zł
- powyżej 18% alkoholu.- 2.100 zł
2. Przy  kontynuacji  działalności, uzależniona  od  wartości  uzyskanej  ze  sprzedaży tych napojów  w  roku poprzednim:
- przy  przekroczeniu 37.500 zł – dla  napojów  do  4,5% oraz piwa – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży,
- przy  przekroczeniu 37.500 zł – dla napojów powyżej 4,5% do 18% – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży,
- przy przekroczeniu 77.000 zł – dla napojów powyżej 18% – wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży.
3. W przypadku nie przekroczenia wartości wymienionej w punkcie 2, opłata wnoszona w  wysokości wymienionej w punkcie 1.
4. Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim obowiązany jest do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości uzyskanej ze sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim (druk oświadczenia w załączeniu).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na konto, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

DOKUMENTY UZYSKIWANE W TOKU POSTĘPOWANIA PRZEZ URZĄD MIASTA PŁOCKA:
1. Protokół z wizji i pomiarów w terenie.
2. Opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w formie postanowienia.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  do 1 miesiąca od złożenia dokumentów.

UWAGA: W przypadku gdy liczba wniosków o wydanie zezwolenia przewyższa ich maksymalną liczbę, zezwolenie w pierwszej kolejności wydaje się uwzględniając kryterium jak największej odległości punktu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych od najbliższego działającego punktu sprzedaży napojów alkoholowych, liczonej najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych, a w następnej kolejności - kryterium prowadzenia przez wnioskodawcę jak najmniejszej liczby punktów sprzedaży.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w formie decyzji administracyjnej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
Art.11.1 i art.18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 roku, poz.2277 ze zm.).

Uchwała nr 788/XLVIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Płocka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach miasta (opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 5 czerwca 2018 roku, poz. 5922).

Uchwała nr 787/XLVIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 5 czerwca 2018 r. poz. 5921).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 


UWAGA ! Jest dostępna elektroniczna wersja usługi - kliknij tutaj (http://eurzad.plock.eu/bip/index.php?t=307&wid=504126&rp=303)drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
wtorek, 14 lipca 2020, godz. 07:37 -> historia zmian  (52)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 091

Stopka