Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Majątek i finanse
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Budżet
Miasta Płocka
na 2019 rok

P R O J E K TUchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2019               


Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu miasta Płocka na 2019 rok

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu miasta Płocka na 2019 rok

Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku

Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Załącznik Nr 7 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku

Załącznik Nr 8 - Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku

Załącznik Nr 9 - Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 10 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 rok

Załącznik Nr 11 - Plan wydatków majątkowych na 2019 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

Rozliczenie budżetu oraz omówienie przychodów i rozchodów budżetu

Omówienie planowanych dochodów gminy i powiatu z poszczególnych źródeł - zestawienie tabelaryczne

Omówienie planowanych dochodów gminy i powiatu z poszczególnych źródeł - opis

Omówienie planowanych wydatków majątkowych w podziale na wydatki gminy i powiatu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej    

Omówienie planowanych wydatków bieżących gminy i powiatu w układzie zadaniowym z podziałem na wydatki bieżące realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki budżetowe, nie będące oświatowymi jednostkami budżetowymi

Wykaz zadań realizowanych przez oświatowe jednostki budżetowe


Omówienie zadań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury

Plan finansowy Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses

Plan finansowy Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Plan finansowy Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego

Plan finansowy Płockiej Galerii Sztuki

Plan finansowy Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego

Charakterystyka zadań bieżących Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses realizowanych w roku 2019

Charakterystyka zadań bieżących Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów realizowanych w roku 2019

Charakterystyka zadań bieżących Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego realizowanych w roku 2019

Charakterystyka zadań bieżących Płockiej Galerii Sztuki realizowanych w roku 2019

Charakterystyka zadań bieżących Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego realizowanych w roku 2019


Omówienie zadań realizowanych przez samorządowy zakład budżetowy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Zakład Usług Miejskich Muniserwis w roku 2019
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Projekt Budżetu Miasta Płocka na 2019 rok
data publikacji: 
wtorek, 20 listopada 2018, godz. 11:06
ostatnia zmiana: 
wtorek, 05 lutego 2019, godz. 13:44 -> historia zmian  (2)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 441

Stopka