Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Płock, 17.09.2015


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


INTERPELACJA


Dotyczy opłaty za wywóz nieczystości z terenów ogrodów działkowych

13 sierpnia 2015 roku na zaproszenie zarządów ogrodów działkowych odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Płocka. Podczas tego spotkania przedstawiciele Zarządów oraz moja skromna osoba przedstawiliśmy Prezydentowi Miasta Płocka problem narzucenia opłaty tzw. śmieciowej od terenów niezamieszkałych, która weszła w życie 1 lipca 2015 roku. Podnosiliśmy problem zbyt wysokiej podwyżki, która dotknęła osoby (właścicieli ogródków działkowych) w trakcie trwania roku, bez wcześniejszych uzgodnień i konsultacji.
Każdy ogród działkowy tworzy plany finansowe na początku roku kalendarzowego lub w grudniu roku poprzedzającego, tymczasem projekt uchwały został przedstawiony Radzie Miasta Płocka do zatwierdzenia w końcówce stycznia br., czyli już po uchwaleniu planu wydatków. Podkreślaliśmy również, iż podwyżki dotykają ludzi niezamożnych, dla których praca i wypoczynek na działce stanowi jedną z ważniejszych atrakcji w okresie wiosenno-letnim. Ponadto ogrody działkowe pełnią wiele zadań z dziedziny kultury, angażując się społecznie w wiele przedsięwzięć służących naszym mieszkańcom, ale i dzieciom m.in. organizując dzień dziecka.
Podwyżka na pojemniku 1100 litrów, gdzie do tej pory ogrody działkowe ponosiły koszty na podstawie umowy cywilno-prawnej, z której wynikała ostateczna opłata za wywóz – ok. 80 złotych. Tymczasem od lipca 2015 roku, na postawie propozycji Prezydenta Miasta Płocka opłata wynosi 119 złotych, co stanowi podwyżkę na poziomie 48%.
Prezydent Miasta Płocka podczas wspomnianego spotkania miał przedstawić na piśmie, ile w kwocie 119 złotych stanowi udział dla firmy odbierającej odpady komunalne, a ile trafia do kasy Urzędu Miasta Płocka. Do dnia dzisiejszego pomimo zapewnienia Prezydenta, że taką odpowiedź otrzymam nie uzyskałam stosownej informacji.  Wnioskuję o jak najszybsze przygotowanie odpowiedzi.
Podczas sierpniowej sesji Rady Miasta Płocka przedstawiciele ogrodów działkowych oczekiwali na informacje od Prezydenta w tej sprawie. Odpowiedzi nie uzyskano, Prezydent stwierdził, iż zostanie ona udzielona po powrocie Zastępcy Prezydenta z urlopu.
Proszę o informację, jakie są ustalenia w tej kwestii, ponadto wnioskuję o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami ogrodów działkowych celem omówienia dalszych działań i podejmowania decyzji w tej sprawie przez Radę Miasta Płocka.


 /-/ Wioletta Kulpa

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wioletta Maria Kulpa / 2015-09-21 / 635
data publikacji: 
poniedziałek, 21 września 2015, godz. 12:19
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 21 września 2015, godz. 12:19 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
55 217 615

Stopka