Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka. OTP - 01.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.
Do zawarcia umowy o uzgodnieniu zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, należy złożyć wypełniony wniosek wraz z następującymi dokumentami:
1. proponowany rozkład jazdy, uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków  transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległość między przystankami,
2. wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw,
3. mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
4. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
5. kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta (I piętro, pokój 132, wejście od ul. Zduńskiej 3) lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
Uwaga: internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot tej opłaty oraz w którym urzędzie/jednostce/wydziale ma być dokonana czynność urzędowa.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: umowa o uzgodnieniu zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, (wejście od ul. Zduńskiej 3, parter, pok. D-1).

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1867 ze zmianami).
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1907 ze zmianami).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka. OTP - 01.
data publikacji: 
środa, 08 czerwca 2011, godz. 08:03
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 lutego 2020, godz. 11:59 -> historia zmian  (23)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 699

Stopka