Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
U C H W A Ł A Nr 27/IV/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 grudnia 2002 rokuw sprawie zmian w Uchwale Nr 253/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999 roku w sprawie powołania środka specjalnego jednostek budżetowych żłobki miejskie w Płocku.


Na podstawie art. 18.ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 rok Nr.155, poz. 1014; z 1999 roku Dz.U. Nr 38, poz. 360; Dz. U. Nr 49, poz. 485; Dz. U. Nr 70, poz. 778; Dz. U. Nr 110, poz. 1255; z 2000 roku Dz. U. Nr 6, poz. 69; Dz. U . Nr 12, poz.136; Dz. U. Nr 48, poz. 550; Dz. U. Nr 91 poz.1009; Dz. U. Nr 95, poz. 1041; Dz. U. Nr 119, poz. 1251; Dz. U. Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 roku Dz. U. Nr 45, poz. 497; Dz.U. Nr 46 poz. 499: Dz.U. Nr 98 poz. 1070: Dz. U. Nr 102, poz.1116, Dz.U Nr.125 poz.1368, Dz.U. Nr 145 poz.1623; z 2002 roku Dz.U Nr. 41 poz.363, Dz.U. Nr. 41 poz. .365, Dz.U. Nr 74 poz. 676; Dz.U. Nr156 poz 1300) oraz Uchwały Nr 250/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999 roku w sprawie ustalenia formy finansowania miejskich żłobków – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.
Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr 253/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999 roku w sprawie powołania środka specjalnego jednostek budżetowych miejskie żłobki
w Płocku:
1) w § 2 skreślić punkt 1 w brzmieniu: „wpłaty rodziców (opiekunów) z tytułu częściowego pokrycia kosztów świadczeń opiekuńczo – wychowawczych”,
2) w § 3 skreślić punkt 2 w brzmieniu: „bieżące wydatki związane z eksploatacją budynku żłobka” oraz punkt 5 w brzmieniu: „zakup środków czystości, materiałów biurowych”.

§ 2.
Pozostałe zapisy w ww. uchwale nie ulegają zmianie.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
U C H W A Ł A Nr 27/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku
data publikacji: 
poniedziałek, 16 czerwca 2003, godz. 11:23
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 16 czerwca 2003, godz. 11:23 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
8 777 653

Stopka