Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Uprzejmie informujemy, że przyjęcia klientów na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich w budynku przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6 oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańca Miodowa,
w miesiącu lipcu i sierpniu
odbywać się będą w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30 – 15.30
czwartek 8.30 – 17.30
piątek 8.30 – 15.30


Kontrola przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. REG - 31.

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

  1. ustawa z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2016r. poz. 487 ze zm.;
  2. ustawa z dnia 6 marca 2018r., prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 r. poz. 646).


ZAKRES KONTROLI:
prawidłowość złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim w związku z posiadanymi zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych

SCHEMAT OGÓLNY PROCEDURY:
1. Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa.
2. Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli
3. W terminie od 7 do 30 dni od daty otrzymania przez przedsiębiorcę zawiadomienia pracownicy, po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, podejmują czynności kontrolne w miejscu i terminie uzgodnionym z przedsiębiorcą.
4. Sporządzenie protokołu kontroli.
5. Zakończenie kontroli

Kontroli podlegają przedsiębiorcy którzy:
-złożyli oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za rok poprzedni i posiadają aktualne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu, poza miejscem sprzedaży lub podczas organizacji przyjęć (działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę)


ANALIZA PRAWDOPODOBIEŃSTWA NARUSZENIA PRAWA:
 
Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej.
W przypadku przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przy planowaniu kontroli  istotne jest położenie punktu sprzedaży i jego wielkość.
Ponadto  przyjmuje się, iż prawdopodobieństwo naruszeń w zakresie prawidłowości złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, zwiększa się wraz z upływem czasu od ostatniej przeprowadzonej kontroli.
Istotnym jest również brak w danym roku kalendarzowym czynności kontrolnych.
Zasad powyższych nie stosuje się w przypadku gdy organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie: zagrożenia życia lub zdrowia, popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Kontrola przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. REG - 31.
data publikacji: 
wtorek, 19 czerwca 2018, godz. 10:44
ostatnia zmiana: 
wtorek, 19 czerwca 2018, godz. 10:44 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Bartłomiej Szatkowski
ilość wyświetleń: 
53 502 970

Stopka