Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie
Prezydenta Miasta Płocka
Nr 1279/04 z dnia 23 stycznia 2004r.
 


w sprawie : wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu zlokalizowanego przy ul. Browarnej w Płocku stanowiącego własność gminy Płock.

        
 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 Nr 80 poz.717) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami  ( Dz. U. z 2000 r Nr 46 poz. 543, .z 2001r. Nr 129 poz.1447, Nr 154  poz.1800, z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682 i Nr 240 poz.2058, z 2003r. Nr 80 poz.717, poz.720 i poz 721, Nr 96 poz.874, Nr 124 poz.1152, Nr 162 poz.1568, Nr 203 poz.1966 )   Prezydent  Miasta  Płocka,  zarządza co następuje: 

 
§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu o pow. 70 m2 zlokalizowanego przy ulicy Browarnej w Płocku z przeznaczeniem pod uprawy na okres 3 lat od daty podpisania umowy dzierżawy.

§2

Ustala się opłatę za dzierżawę gruntu określonego w § 1.


         
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1279/04 z dnia 23 stycznia 2004r.
data publikacji: 
wtorek, 27 stycznia 2004, godz. 11:07
ostatnia zmiana: 
wtorek, 27 stycznia 2004, godz. 11:07 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 635

Stopka