Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów z terenu wpisanego do rejestru zabytków.  MKZ – 07.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3 stanowisko nr 4 (Architektura i Urbanistyka) lub w pokoju 243 C, II piętro.

WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć:
1. plan sytuacyjny z zaznaczeniem usuwanych drzew lub krzewów ( w przypadku usuwania drzew o pniu niższym od 130 cm, obwód należy zmierzyć bezpośrednio pod koroną, w przypadku drzewa wielopniowego podać obwody wszystkich pni);
2. w razie usuwania drzew lub krzewów zdrowych należy załączyć plan sytuacyjny z propozycją nowych nasadzeń i  doborem gatunkowym;
3. wypis z rejestru gruntów;
4. dokument stwierdzający prawo dysponowania terenem lub zgodę właściciela;    
5. rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

WYSOKOŚĆ OPŁAT: w przypadku posiadania pełnomocnictwa - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł z ustawowymi wyjątkami;

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 ze zm.), gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu Miasta Płocka

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna – zezwolenie

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
 - wniosek należy złożyć  w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3 stanowisko nr 4 (Architektura i Urbanistyka);
- odbiór decyzji pokój nr 243, Urząd Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3, II piętro

SPRAWĘ PROWADZI: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

INFORMACJI UDZIELA: stanowisko ds. ochrony zieleni w Biurze MKZ - tel. 24 367 14 54.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1b i c, art. 7 pkt 1, oraz art. 96 ust. 2 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 – tekst jednolity);  
- art. 83 ust. 2  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 tekst jednolity);
- art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz 23 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i lub krzewów z terenu wpisanego do rejestru zabytków. MKZ – 07.
data publikacji: 
piątek, 16 lipca 2010, godz. 14:12
ostatnia zmiana: 
wtorek, 14 lutego 2017, godz. 12:45 -> historia zmian  (12)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 782 994

Stopka