Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie  Nr 1936/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  4 czerwca 2004r.


w sprawie :oddania w użyczenie części działki nr xxx przy ul. xxxxx w Płocku
         
                            
 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003r. Nr 80,   poz.717              i  Nr 162, poz.1568) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami  ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154,  poz.1800,   z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271,  Nr 200, poz.1682 i Nr 240, poz.2058, z 2003r.       Nr 80 poz.717, poz.720 i poz.721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124 oraz  z 2004r. Nr 6, poz.39, Nr 19 poz.177 i Nr 92 poz. 880) Prezydent  Miasta  Płocka,  zarządza co następuje:
                                      

§1

Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie  gruntu oznaczonego jako  część działki nr  xxx  o pow. xxxx m2 przy ul. xxxx w Płocku (zgodnie z załącznikiem graficznym)  dla xxxxxxxx.  w Płocku, ul. xxxxxxx  z  przeznaczeniem   na cele oświatowe i kulturalne  na okres 1 roku od daty zawarcia umowy użyczenia.
         

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


xxx - wyłączenie jawności: Biuro Obsługi Prezydenta Miastadrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1936/04 z dnia 04 czerwca 2004r.
data publikacji: 
piątek, 04 czerwca 2004, godz. 13:24
ostatnia zmiana: 
piątek, 04 czerwca 2004, godz. 13:24 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 639

Stopka